Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Bram van der Kroft

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 18 2023

In tijden van groeiende sociale ongelijkheid en klimaatverandering heeft de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in het leven geroepen. De benodigde investeringen, ter hoogte van 2,5 triljoen euro, om deze doelen te verwezenlijken, blijven echter uit. Aangezien overheidsuitgaven ontoereikend blijken, bestudeer ik de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de private sector te stimuleren. Met informatie over meer dan 500 MVO-aspecten van bedrijven in 77 landen, bekijk ik zowel het perspectief van het bedrijf als van zijn investeerders.

Bram van der Kroft verdedigt zijn dissertatie op 12 januari

De keuze om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen hangt af van de interne winstgevendheid en van de externe druk vanuit consumenten, wetgeving en investeerders. Als die externe druk precies op het bedrijf toegespitst is, dan kan het de kosten-batenanalyse van MVO positief beïnvloeden richting een verbetering op sociaal en milieugebied.

In mijn ­onderzoek laat ik zien dat wanneer de externe druk echter inaccuraat is, bedrijven niet altijd meer maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen, maar zich soms genoodzaakt zien om tot greenwashing over te gaan. Dat kan netto negatief uitpakken voor de prestaties op zowel sociaal als milieugebied: bedrijven die aan greenwashing doen, beloven veel, maar doen weinig. Het gaat dus om hoe stakeholders bedrijven benaderen, en niet of ze dit doen, zodat MVO wordt bevorderd.

Sustainability of financial institutions, firms and investing

Daarnaast kijk ik naar de impact van duurzame beleggers, opdat zij financiële prikkels voor bedrijven zo kunnen aanwenden om MVO te bevorderen. Duurzaam beleggen is de activiteit waarin beleggers niet alleen inzetten op financieel rendement, maar ook op duurzaamheidsprestaties.

In mijn onderzoek bestudeer ik twee prominente vormen van duurzaam beleggen: desinvesteren en actief stemmen. Waar desinvesteren in theorie de kapitaalskosten van maatschappelijk verantwoorde bedrijven kan verlagen, laat ik zien dat het deze kosten in de praktijk verhoogt: duurzame beleggers hebben last van informatieasymmetrie, en ze beleggen op basis van verkeerde duurzaamheidskeurmerken.

Actief stemmen bij sociale en milieuthema’s tijdens aandeelhoudersvergaderingen verbetert de maatschappelijke prestaties van bedrijven wel. Dit gebeurt echter enkel en alleen wanneer er actief stemgedrag plaatsvindt op een moment dat bedrijven in staat zijn om duurzaamheidsverbeteringen te bewerkstelligen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie