Ga direct naar de content

Effectieve steun

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 7 2021

Het omvangrijke coronasteunpakket van 2020 heeft de economische schade door corona beperkt, zo concludeert het Centraal Planbureau. Het steunbeleid, met een omvang van 3,6 procent van het bruto binnenlands product, voorkwam een sterke stijging van de werkloosheid en heeft bedrijven overeind gehouden. Een groot deel van de steun is echter wel gegaan naar relatief laagproductieve bedrijven, en naar bedrijven met een lage solvabiliteit. Dit zijn bedrijven die voorafgaande aan de coronacrisis mogelijk al minder levensvatbaar waren. Ook hebben hoog solvabele bedrijven steun ontvangen, terwijl zij de klap zelf hadden kunnen opvangen. Het beleid was dus effectief, maar niet altijd efficiënt.

Adema, Y., L. Bettendorf, C. Deijl et al. (2021) Economische analyse steunpakket 2020. CPB Notitie, september.

Auteur