Ga direct naar de content

Onderwijs door familie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 8 2024

Ondanks de afname van de kansen­ongelijkheid in het onderwijs is de gezinsachtergrond nog even belangrijk voor de onderwijsprestaties als vroeger. Een jaar extra onderwijs voor de ouders vertaalt zich in 1,8 à 2,2 maanden extra onderwijs voor het kind, blijkt uit een analyse van de Nederlandse geboortecohorten tussen 1966 en 1995 door Atav et al. Daarmee is het het genoten onderwijs dat toegeschreven kan worden aan de ouders over tijd constant gebleven. Ook het aantal jaar genoten onderwijs van de broers of zussen blijft over tijd een even groot deel verklaren van de eigen onderwijsprestaties.

Atav, T., C.A. Rietveld en H. van Kippersluis (2023) The impact of family background on educational attainment in Dutch birth cohorts 1966–1995. Tinbergen Institute Discussion Paper, 23-066/V.

Auteur

Plaats een reactie