Ga direct naar de content

Nieuw pensioenstelsel zal niet leiden tot lager partnerpensioen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 27 2023

Met de Wet toekomst pensioenen verandert onder andere het partnerpensioen. Bij de bepaling van de uitkering zal het huidige salaris leidend worden, in plaats van het fictief te bereiken ouderdomspensioen. Welke gevolgen heeft dit voor de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden?

In het huidige systeem wordt het partnerpensioen veelal berekend als percentage van het te bereiken ouderdomspensioen, vaak zeventig procent. Doordat de hoogte van het partnerpensioen van veel zaken afhankelijk is, kan het tegenvallen. Denk aan de afhankelijkheid van het aantal dienstjaren, of het vervallen van een partnerpensioen bij uitdiensttreding, als deze op risicobasis is.

In het nieuwe systeem wordt de uitkering bij het overlijden van de pensioengerechtigde voorspelbaarder. De uitkering wordt namelijk gebaseerd op een percentage (maximaal vijftig procent) van het huidige salaris. Hierbij is kapitaalopbouw niet langer mogelijk, enkel een risicoverzekering.

Het nieuwe systeem zal niet tot lagere partnerpensioenen leiden. Aangezien het salaris tijdens het werkende leven doorgaans flink hoger is dan het gebruikelijke ouderdomspensioen, ligt het maximale bedrag van vijftig procent van het salaris niet onder het oude bedrag van zeventig procent van het te bereiken ouderdomspensioen.

In het huidige pensioenstelsel ligt het verzekerde partnerpensioen voor veel mensen zelfs aanzienlijk lager dan vijftig procent van het salaris. In 2020 hadden mannen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar een gemiddeld verzekerd partnerpensioen van circa 11.000 euro bruto (figuur). Dat is slechts zestien procent van het gemiddelde primaire inkomen (70.700 euro bruto) van mannen op die leeftijd. Voor vrouwen was dat twintig procent in de leeftijd van 35 tot 45 en neemt daarna af, vanwege (in het verleden) verminderde arbeidsparticipatie. Bij zowel mannen als vrouwen boven de 45 jaar lag het verzekerde bedrag partnerpensioen tussen de vijftien en twintig procent van het persoonlijke primaire inkomen.

De nieuwe opzet voor het partnerpensioen biedt dus genoeg ruimte om een garantie voor een partnerpensioen van een vergelijkbare hoogte of hoger te bewerkstelligen, dan in het huidige systeem vaak het geval is.

Auteur

Plaats een reactie