Ga direct naar de content

Negen van de tien vrouwen blijven werken na geboorte kind

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 24 2004

Negen van de tien vrouwen blijven werken na geboorte kind
Aute ur(s ):
Ingrid Beckers (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4449, pagina 625, 24 december 2004 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):

Steeds meer vrouwen zien in de komst van kinderen geen aanleiding te stoppen met werken. In 2003 bleef negentig procent werken na de
geboorte van het eerste kind. In 1997 was dat nog driekwart. Wel gaan ze vaak minder uren werken.
Rond hun dertigste krijgen veel vrouwen hun eerste kind. Steeds minder vaak zeggen ze na de geboorte hun baan op en steeds meer
combineren ze werk en kinderen. In 2003 werkten acht van de tien jonge moeders voordat hun eerste kind geboren werd. Na de geboorte
stopte tien procent van hen met werken; in 1997 was dat nog een kwart.
Veel moeders gaan wel minder uren per week werken. In 2003 ging 56 procent van de werkende vrouwen minder uren werken na de
geboorte van het eerste kind. In 1997 was dat nog 44 procent. Eenderde veranderde niets in hun arbeidsduur. Dat was zowel in 1997 als
in 2003 het geval. Er is dus vooral sprake van een verschuiving van stoppen met werken naar minder uren gaan werken.
Jonge vaders passen hun arbeidsduur nauwelijks aan als er kinderen komen. In 2003 ging dertien procent van de vaders na de geboorte
van hun eerste kind minder werken of stopte helemaal. Dit is nauwelijks anders dan in 1997, toen tien procent van de vaders dit deed.
Combinatie voltijd- en deeltijdbaan het meest populair
In gezinnen met minderjarige kinderen komt de combinatie van een voltijd- en een deeltijdbaan inmiddels het meest voor. In 2003 had in
45 procent van deze gezinnen de ene partner (vrijwel altijd de man) een voltijdbaan en de andere partner een deeltijdbaan. Dit ligt ruim
tien procentpunten hoger dan in 1997. In deze periode daalde het aandeel met één voltijds werkende van 48 naar 34 procent.
De combinatie waarin beide ouders in deeltijd werken, kwam in 2003 in zes procent van de gezinnen voor. Allebei in deeltijd werken
neemt langzaam toe. In 1997 gebeurde dit slechts in drie procent van de gezinnen met minderjarige kinderen.
Ingrid Beckers
figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Vrouwen en betaald werk na geboorte eerste kind, 1997 en 2003, in procenten

Figuur 2. Arbeidsdeelname van paren met minderjarige kinderen, 1997-2003, in procenten

Copyright © 2004 – 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)