Ga direct naar de content

Moderne micro staat centraal

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 27 2003

Moderne micro staat centraal
Aute ur(s ):
Teulings, C.N. (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4407, pagina 303, 27 juni 2003 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):

Inconsistent economieprogramma
De reactie van Arnold Heertje en Rolf Schöndorff (hierna: H&S) op het rapport ‘Economie moet je doen’ valt te prijzen. Economie in het
voortgezet onderwijs is belangrijk en verdient de belangstelling van academische economen. Het is daarom jammer dat de Koninklijke
Vereniging voor de Staatshuishoudkunde hier tot nog toe geen aandacht aan heeft besteed. H&S constateren terecht dat niet alle
onderwerpen een plaats krijgen in het rapport. Het maken van een nieuw programma is net economie: kiezen onder een budgetrestrictie,
in dit geval een beperkt aantal lesuren. H&S willen een lange lijst onderwerpen toevoegen. Daarop passen drie reacties. Ten eerste zitten
veel van die onderwerpen er nu al in (paginanummers verwijzen naar het rapport): welvaartstheorie en Pareto-efficiëntie (blz. 66-68)1,
technologie (blz. 79-80), menselijk kapitaal (blz. 79 en 81), industriële organisatie (blz. 80-81), institutionele economie (blz. 80-81, 83 en 86)
2. Al deze onderwerpen leunen zwaar op moderne micro-economie, waar de commissie juist meer ruimte voor heeft willen maken. Een
tweede groep onderwerpen heeft de commissie met pijn in het hart moeten schrappen: endogene groei, netwerkeconomie, geschiedenis
en evolutionaire economie. Ten slotte verschillen H&S en ik soms van mening. Ik ben een bewonderaar van Ricardo en Sraffa, maar niet
voor de middelbare school. Idem voor existentie-bewijzen. Anders dan H&S, meen ik dat niet macro- maar micro-economie de kern is van
de discussie over economische politiek. De organisatie van zorg, onderwijs, sociale zekerheid, en de rechtstaat zijn vraagstukken waar
alleen micro-economisch gereedschap behulpzaam is. Mogelijk bestaat hier een spraakverwarring: de term macro-economie verwijst niet
voor iedereen naar hetzelfde. Elders heb ik onderscheid gemaakt tussen ‘conjunctuurtheorie’ en ‘economie van het publieke belang’3. De
aandacht voor de eerste is fors verminderd, ten gunste van de laatste, die weer sterk leunt op de moderne micro-economie. En zo is de
cirkel rond.

1 Anders dan H&S beweren wordt Pareto-optimaliteit nergens als normatief voorschrift gepresenteerd.
2 Zie de trefwoorden: prikkels in het bedrijf, maken of kopen (Coase-vraag), scheiding eigendom en leiding, eigendomsrechten.
3 C.N. Teulings, Economie moet je doen, maar is het micro of macro?, Factor D, kwartaaltijdschrift voor het economie-onderwijs en zijn
didactiek, jrg. 21, nr. 2, zomer 2003.

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur