Ga direct naar de content

Combinatie voltijds en in deeltijd werken populair

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 27 2003

Combinatie voltijds en in deeltijd werken populair
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Deze pagina is samengesteld door de divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4407, pagina 311, 27 juni 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In de afgelopen tien jaar is het aantal paren met twee werkende partners (tweeverdieners) sterk gegroeid, vooral in gezinnen met
minderjarige kinderen. In 2002 waren er ruim 3,5 miljoen paren in Nederland waarvan beide partners jonger waren dan 65 jaar. Bij
meer dan de helft van de paren hadden beide partners betaald werk. Bij veertien procent werkten beide partners voltijds (35 uur of
meer per week). In 36 procent van de gevallen heeft één van hen een deeltijdbaan. Daarnaast had vijf procent van de paren twee
deeltijdbanen. In dat geval werken beiden tussen de 12 en 34 uur per week.
Aanzienlijk meer tweeverdieners
De arbeidsdeelname van vrouwen is de laatste jaren sterk gestegen. Daardoor werken in steeds meer gezinnen beide partners. Vooral de
combinatie van een voltijds- en een deeltijdbaan komt steeds vaker voor: in 1992 nog slechts bij 23 procent van de paren, in 2002 bij 36
procent. Het aandeel paren waarbij beide partners voltijds werken is de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven op ongeveer vijftien
procent. Naast de paren waarvan minstens één van beide partners werkt, zijn er paren waarvan geen van beide partners werkt. In 2002
betrof dit tien procent van alle paren waarvan beide partners jonger zijn dan 65 jaar. De toename van de voltijds-deeltijdcombinatie is het
grootst in gezinnen met minderjarige kinderen. In 2002 combineerde 44 procent van deze gezinnen een voltijds en deeltijdbaan. In 1992
was dat nog 26 procent. Bij paren zonder minderjarige kinderen komt zowel de voltijds-deeltijdcombinatie als de traditionele rolverdeling
(alleen de man werkt) minder vaak voor dan bij gezinnen met minderjarige kinderen. Bij een deel van deze paren zonder minderjarige
kinderen werken geen van beide partners; bij een ander deel werken beide partners voltijds.
figuur 1

Figuur 1. Arbeidsdeelname van paren jonger dan 65 jaar, 2002
figuur 2

Figuur 2. Arbeidsdeelname van paren jonger dan 65 jaar, 1992-2002
figuur 3

Figuur 3. Arbeidsdeelname van paren naar gezinsstuatie, 2002

Copyright © 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur