Ga direct naar de content

Minder uren werken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 1 2024

Drie jaar na de coronapandemie is het totale aantal gewerkte uren in Europa hoger dan voor de pandemie, omdat meer Europeanen zijn gaan werken. Het gemiddelde aantal uren per werknemer is echter afgenomen; een structurele trend die al vóór de pandemie begon, zo tonen Astinova et al. met drie Europese datasets. De dalende trend wordt grotendeels veroorzaakt door mannen met jonge kinderen en starters op de arbeidsmarkt die minder uren willen werken. Dat lijkt te komen door stijgende uurlonen, waardoor mensen ervoor kiezen om minder uren te werken.

Astinova, D., R. Duval, N.-J.H. Hansen, B. Park et al. (2024) Dissecting the decline in average hours worked in Europe. IMF Working Paper, WP/24/2.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie