Ga direct naar de content

Meer segregatie bij mensen van Nederlandse herkomst buiten stad

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 22 2024

Mensen met een Nederlandse herkomst (in Nederland geboren, net als hun ouders) die in stedelijke buurten wonen, leven minder gesegregeerd in verhouding tot mensen met een Nederlandse herkomst die in niet-stedelijke buurten wonen. Zij hebben vaker mensen met een andere herkomst in hun netwerk van buren, collega’s, familie, huisgenoten en klasgenoten.

De figuur toont hoe sterk gescheiden mensen leven van andere herkomstgroepen. De mate van segregatie wordt uitgedrukt in een segregatiescore: een score waarbij 0 ‘niet gesegregeerd’ en 1 ‘volledig gesegregeerd’ betekent. De segregatiescore houdt rekening met de grootte van de eigen herkomstgroep in de buurt: dat stedelijkheid en segregatie samenhangen komt dus niet doordat er in stedelijke omgevingen simpelweg meer mensen met een buiten-Nederlandse herkomst wonen.

Een al te sterke segregatie van een maatschappij wordt als ongunstig gezien: het kan sociale mobiliteit tegenwerken en polarisatieprocessen versterken.

Alle elf herkomstgroepen in het onderzoek hebben relatief veel mensen van hun eigen herkomst in hun netwerk en leven dus in zekere mate gesegregeerd.

Wat betreft de relatie tussen segregatie en stedelijkheid is bij de Belgische en Poolse herkomstgroepen hetzelfde patroon te zien als voor de Nederlandse herkomstgroep: mensen die in niet-stedelijke buurten wonen leven meer gesegregeerd dan mensen in meer stedelijke buurten. Voor de Duitse herkomstgroep is de relatie niet eenduidig.

Voor de andere zeven herkomstgroepen buiten Nederland die zijn meegenomen in het onderzoek, zien we een tegenovergesteld patroon. Voor herkomstgroepen Turkije, Marokko, Indonesië, Suriname, Nederlandse Cariben, China en het Verenigd Koninkrijk geldt dat mensen in niet-stedelijke buurten minder gesegregeerd leven dan mensen in stedelijke buurten.

Categorieën

1 reactie

  1. J de Groote
    1 maand geleden

    Nederlanders op het platteland hebben vooral contact met andere Nederlanders en in de grote steden hebben ze een gevarieerder netwerk, maar hoe zit dat met andere nationaliteiten? Je zou verwachten dat als Nederlanders gesegregeerder leven, dit automatisch ook voor andere nationaliteiten geldt. Toch gaat dit maar voor enkele nationaliteiten op. Turken en Marokkanen zijn op het platteland zelfs minder gesegregeerd. Hoe moet ik dit interpreteren?

Plaats een reactie