Ga direct naar de content

Leenstelsel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 17 2024

De invoering van het leenstelsel heeft niet geleid tot minder doorstroom naar het hoger onderwijs, zo tonen Bolhaar et al. aan met registerdata van het Centraal Buresau voor de Statistiek. Het aandeel scholieren dat binnen vier jaar na afronding van de middelbare school doorstroomt naar een opleiding in het hoger onderwijs is voor het vwo gelijk gebleven, en voor de havo zelfs iets toegenomen. Het leenstelsel heeft ook niet geleid tot minder keuze voor bèta-studies of meer keuze voor hbo-studies in plaats van wo-studies om de kans op slagen te vergroten.

Bolhaar, J., S. Kuijpers, D. Webbink en M. Zumbuehl (2023) Does replacing grants by income-contingent loans harm enrolment? CPB Discussion Paper, oktober.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie