Ga direct naar de content

Kwaliteit werk en aantal gewerkte uren nam af tijdens coronacrisis

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 7 2022

Tijdens de coronacrisis bleven de werkloosheidscijfers in Nederland laag, maar de pandemie liet wel degelijk haar sporen na op de arbeidsmarkt. Zo nam het aantal gewerkte uren af, liep het ziekteverzuim op en nam de ervaren kwaliteit van werk af. Dat blijkt uit een longitudinale enquête (het Lifelines COVID-19-cohort), afgenomen in Noord-Nederland.

De enquête geeft meer inzicht dan wat met administratieve data mogelijk is. In lijn met de administratieve data blijven de werkloosheidscijfers vrij laag, mede dankzij de genereuze steunmaatregelen van de overheid voor zowel particulieren als bedrijven (figuur). Maar het blijkt ook dat bijna een op de zes werknemers in juni 2020, dus zo’n twee maanden na het uitbreken van de pandemie, een daling van het aantal gewerkte uren rapporteerde en dat zo’n vijf procent zich in die maanden ziek heeft gemeld. Bovendien gaf ruim vier procent aan dat de kwaliteit van het werk was afgenomen.

Met het lage aantal besmettingen in de zomer van 2020 namen de effecten van corona op het werk af, om met de tweede golf in de herfst van 2020 weer toe te nemen. Het ziekteverzuim blijft hoog tot en met het voorjaar van 2021, en de kwaliteit van werk laag.

Opvallend is dat het aantal respondenten dat een afname van het aantal gewerkte uren rapporteert, vanaf december 2020 stabiliseert op rond de tien procent, ondanks het toenemend aantal besmettingen in die tijd. Mogelijk komt dit doordat men gewend is geraakt aan de pandemie en het werk beter weet te verdelen. Ook het aantal mensen dat een afname van de kwaliteit van werk rapporteert wijst daarop: sinds april 2021 daalt dat aantal, ondanks het oplopende aantal besmettingen en ziektemeldingen in november 2021.

Al met al tonen de cijfers aan dat de coronapandemie een breder effect op de arbeidsmarkt heeft gehad dan de werkloosheidscijfers suggereren. Een interessante vervolgvraag is in hoeverre de effecten zich concentreren bij bepaalde bevolkingsgroepen.

Auteur