Ga direct naar de content

Kostendelersnorm zorgt voor meer dakloze jongeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 13 2021

■ Maartje Gielen (Significant APE)

Sinds de invoering van de kostendelersnorm op 1 janari 2015 daalt de bijstandsuitkering, zodra thuiswonende kinderen 21 jaar worden. De gedachte achter de kostendelersnorm is dat bijstandsontvangers de woonkosten kunnen delen met hun volwassen kinderen, en daardoor lagere vaste lasten hebben.

De invoering van de kostendelersnorm creëert echter ook een prikkel om het ouderlijk huis te verlaten. Dat toont een vergelijking van de uitstroom van volwassen kinderen voor en na 1 januari 2015 en in gezinnen met en zonder bijstandsuitkering. In deze vergelijking is gecorrigeerd voor verschillen in kenmerken van de huishoudens zoals het besteedbaar inkomen.

In huishoudens waar de kinderen 21 worden, zien we de grootste toename in de uitstroom: dan verlaten naar schatting 74 procent meer gezinsleden het huishouden (met bijstandsuitkering). Ook in huishoudens waar kinderen aan het begin van het jaar 18 of 19 jaar zijn, zien we al een toename (+14 procent), mogelijk door het vooruitzicht van de lagere bijstandsuitkering. Ook in huishoudens waar de jongeren al 21, 22 of 23 jaar zijn, zien we nog een toename van de uitstroom (+25 procent). In totaal waren er in 2018 ongeveer 12.000 huishoudens met een bijstandsuitkering waarbij ten minste één jongere is uitgestroomd.

Kinderen die het huis verlaten kunnen op zichzelf gaan wonen, maar ook vertrekken met onbekende bestemming of een daklozenuitkering krijgen. In de huishoudens met kinderen van 20 t/m 23 jaar zien we dat de uitstroom met bestemming onbekend of instroom in een daklozenuitkering met ongeveer de helft toeneemt door de kostendelersnorm.

Auteur