Ga direct naar de content

kompas

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 8 2006

ESB kompas
Realisatie

Indicator (+6 mnd)

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
DNB
van trend

gestandaardiseerde
afwijking ten opzichte
van trend

februari 0,58
november 0,43
juni 0,07
maart -0,13

0

De Econometric Institute Current Indicator of the
Economy (EICIE) voorspelt de stand van de economie. De economie wordt gemeten door het bnp tegen
marktprijzen. Het onderliggende model correleert het
bnp met het aantal werkenden bij Randstad.
De EICIE geeft de toe- of afname aan ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het getal
tussen haakjes geeft het verschil aan met de gemiddelde EICIE van de laatste drie jaar. De EICIE wordt
samengesteld door Philip Hans Franses en Bert de
Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam).

… op de Nederlandse economie

De DNB-conjunctuurindicator geeft de conjunctuur
weer als gestandaardiseerde afwijking ten opzichte
van de trend. De realisatiereeks is gebaseerd
op informatie over de productie, consumptie en
werkgelegenheid en beschrijft met een vertraging
van 2 maanden de toestand van de conjunctuur.
De waarden voor juni (0,07) en maart (-0,13) zijn
weergegeven aan de linkerzijde van de thermometer. Het positieve verschil duidt op een aantrekkende conjunctuur in die periode. De voorlopende
indicator is gebaseerd op elf variabelen en geeft de
verwachte conjunctuur voor de komende 6 maanden weer. De waarden voor november 2006 (0,43)
en februari 2007 (0,58) zijn weergegeven aan de
rechterzijde van de thermometer. Het positieve verschil duidt op een verder aantrekkende conjunctuur
in de komende maanden.

EICIE

2006 (3e Kw)

1,9%
(-0,7%)

418

ESB 8

september 2006

week 36