Ga direct naar de content

Kennismigranten komen met gezin, overige arbeidsmigranten zonder

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2023

Een groot deel van de immigratie naar Nederland vanuit buiten de Europese Unie en handelsgemeenschap (EU/EFTA) bestaat uit de gezinsmigratie die in het kielzog van arbeids­migratie plaatsvindt. Binnen de groep arbeidsmigranten nemen vooral kennis­migranten gezinsleden mee.

De instroom van de met arbeidsmigranten meegekomen gezinsmigranten stijgt van 5.900 in 2014 tot 13.000 in 2019 (figuur). Na een dip vanwege de corona­pandemie kwam het aantal meegekomen gezinsmigranten in 2021 met 11.000 weer in de buurt van de piek in 2019.

Per arbeidsmigrant van buiten de EU/EFTA komt er gemiddeld 0,6 gezinsmigrant mee naar Nederland. Deze verhouding is, voor de jaren 2014 tot en met 2021, min of meer constant. Het grootste deel van de gezinsmigranten die meekomen met arbeidsmigranten bestaat uit vrouwen/meisjes (zeventig procent).

Kennismigranten nemen vaker gezinsmigranten mee naar Nederland dan de overige arbeidsmigranten doen. Van de migranten van buiten de EU/EFTA die in Nederland verbleven via de Kennismigrantenregeling – met afstand de grootste regeling waarop arbeidsmigranten verblijfsrecht hebben in Nederland – komt er gemiddeld 0,77 gezinsmigrant mee. Onder migranten die in Nederland verbleven met de regeling Blue Card (regeling voor hoogopgeleiden) is dit aandeel het hoogst: 0,93 gezinsmigrant per arbeidsmigrant. Onder overige arbeidsmigranten (niet-kennismigranten) is deze verhouding met gemiddeld 0,2 gezinsmigrant per arbeidsmigrant fors lager.

Het grootste deel van de meegekomen gezinsmigranten van buiten de EU/EFTA emigreert later weer uit Nederland. Van de gezinsmigranten die tussen 1999 en 2010 waren meegekomen met een arbeidsmigrant, was op 31 december 2021 85 procent weer uit Nederland vertrokken. Dat aandeel is even hoog onder arbeidsmigranten die in dezelfde periode, al dan niet met een gezinsmigrant, naar Nederland zijn gekomen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie