Ga direct naar de content

Kapitaalinstroom VS derde kwartaal op recordhoogte

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 13 2002

Kapitaalinstroom vs derde kwartaal op recordhoogte
Aute ur(s ):
Financiele diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4389, pagina 915, 13 december 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In het derde kwartaal heeft het saldo van de aan- en verkoop van Amerikaanse obligaties en aandelen door buitenlandse investeerders
en de aan- en verkoop van buitenlandse effecten door Amerikaanse investeerders geleid tot een forse kapitaalinstroom in de vs van $
153 miljard. Hiermee is sprake van de grootste kapitaalinstroom ooit. Het leeuwendeel ($ 99 miljard) is terug te voeren op de grote
belangstelling voor overheidsobligaties. Met name Aziatische investeerders hebben grote belangstelling voor deze relatief veilige
beleggingen. Bijna tweederde van de belangstelling voor overheidsobligaties is van investeerders uit Azië. Hiermee wordt het grote
belang van deze regio bij de financiering van het Amerikaanse tekort op de lopende rekening onderstreept. Ook Europa speelt een
belangrijke rol bij de financiering van de Amerikaanse kapitaalbehoefte. Hierbij neemt het Verenigd Koninkrijk – dat als financieel centrum
veel internationale kapitaalstromen kanaliseert – een zeer prominente plaats in. In tegenstelling tot voorgaande kwartalen ging in het
derde kwartaal de belangstelling van Europese investeerders hoofdzakelijk uit naar overheidsleningen. De netto aankoop van Treasuries
door Europese beleggers was zelfs het grootst sinds begin 1998. Vergeleken met voorgaande kwartalen is de grote belangstelling voor
risicovollere bedrijfstitels (aandelen en bedrijfsobligaties) duidelijk afgenomen. Daarnaast dragen de Amerikaanse ingezetenen zelf een
steentje bij aan de financiering. Amerikaanse beleggers stootten per saldo zowel buitenlandse obligaties ($ 6,9 miljard) als aandelen ($ 17
miljard) af. Opmerkelijk is dat het hier vooral ging om Europese effecten.

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur