Ga direct naar de content

Instroom in aandelenfondsen breekt dit jaar alle records

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 12 2021

■ Romain Meuwissen en Kasper Goosen (DNB)

Beleggers storten zich dit jaar met ongekend enthousiasme op aandelen. De wereldwijde instroom in aandelenfondsen bedraagt dit kalenderjaar al 681 miljard dollar, aanzienlijk meer dan het vorige recordjaar (294 miljard), zie figuur.

De recordinstroom in aandelenfondsen gaat gepaard met sterke koersstijgingen. Zo noteert de MSCI World momenteel zo’n zestien procent hoger dan begin dit jaar, en ook de Nederlandse AEX-index bereikte recent een nieuwe recordstand. Het gros van de instroom komt voor rekening van fondsen met een wereldwijd beleggingsmandaat, maar ook fondsen met een regionale oriëntatie kunnen op de interesse van beleggers rekenen.

De populariteit van aandelen wordt door verschillende factoren gestuwd. Ten eerste anticiperen beleggers erop dat het sterke economische herstel doorzet, mede dankzij de stimuleringsmaatregelen en de succesvolle vaccinatiecampagnes in de ontwikkelde economieën.

Verder hebben huishoudens tijdens de coronacrisis meer kunnen sparen, met name door de beperkte mogelijkheden om te kunnen consumeren vanwege de contactbeperkende maatregelen. Een deel van deze besparingen vindt zijn weg naar de aandelenmarkt.

Tot slot maakt de lage rente het beleggen in aandelen relatief aantrekkelijk. Zo wordt 24 procent van alle obligaties wereldwijd momenteel tegen een negatieve rente verhandeld. Hierdoor wijken beleggers uit naar andere financiële producten om rendement te behalen. In deze context is het niet verrassend dat, volgens dataprovider Emerging Portfolio Fund Research, sinds begin dit jaar slechts dertig miljard dollar naar de staatsobligatiefondsen is gestroomd.

Of de instroom in aandelen doorzet, is ongewis. Hoewel de wereldeconomie vlot herstelt, blijft het verdere verloop van de pandemie onzeker. Ook is het economisch herstel ongelijk verdeeld, en gaat gepaard met knelpunten aan de aanbodzijde. Daarnaast zullen overheden en centrale banken de komende maanden besluiten over de inzet van de coronasteunmaatregelen. Zo besloot Nederland recent om de steunpakketten per oktober stop te zetten. De afbouw van steunmaatregelen en eventuele verdere stijgingen van de kapitaalmarktrentes kunnen de aantrekkelijkheid van aandelen verminderen.

Auteurs