Ga direct naar de content

Inkomensongelijkheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 4 2018

Zorgt globalisering voor een grotere inkomensongelijkheid? Dorn et al. onderzoeken dit aan de hand van data voor 140 landen in de periode 1970–2014. Ze vinden in het algemeen een positieve corre­latie tussen de mate van globalisering en de inkomens­ongelijkheid. Voor de meeste landen vinden de auteurs echter geen bewijs voor een causale relatie tussen beide. Alleen in China en een aantal Oost-Europese ­landen blijkt daar sprake van te zijn. Globalisering viel hier samen met een structurele verandering van de economie én de effecten werden niet verzacht door arbeidsmarktinstituties of een verzorgingsstaat. Hierdoor heeft globalisering in deze landen wel de ongelijkheid vergroot.

Dorn, I., C. Fuest en N. Potrafke (2017) Globalisation and income inequality revisited. European Economy Discussion Paper, 056.

Auteur

Categorieën

1 reactie

  1. W.J. Okkerse
    6 jaar geleden

    Tja. Er zit ook een sterk tijdseffect in. Zo profiteren de Europese landen in eerste instantie van de globalisering. Goedkope spullen voor de mensen. Op de langere termijn gaat de concurrentie ook de Europese economieën hard raken en ook de onderkant van de samenleving. De vraag is of de verzorgingsstaat dan nog overeind kan blijven en de pijn kan blijven verzachten voor kwetsbare groepen, zoals in het artikel geconcludeerd wordt. Het is dus nogal naïef om op basis van de huidige situatie de conclusie te trekken dat er geen causale relatie is tussen globalisering en inkomensongelijkheid. Nu misschien nog niet, nee. De situatie over twintig jaar ziet er waarschijnlijk heel anders uit.