Ga direct naar de content

Index-opties

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 24 1991

DEZE WEEK

JVa

Index-opties

Dertien jaar geleden werd de European Options Exchange (EOE) opgericht. Ondanks de opkomst van concurrenten in verschillende Europese
landen was de EOE jarenlang de
grootste optiebeurs in Europa.
In verschillende landen steken de
optiebeurzen en financiele termijnmarkten de aandelenmarkten qua
omzet naar de kroon. In Londen
nam de handel in financiele termijncontracten in het eerste kwartaal van
1991 met 40% toe. In Parijs wordt op
de Matif, de termijnmarkt voor financiele produkten, meer gehandeld
dan op de aandelenbeurs. De ingenomen optie-posities worden
gewoonlijk snel gedraaid. In Amsterdam staat een optiecontract gemiddeld een maand uit, in de Verenigde
Staten slechts vier tot vijf dagen.
Naast de uitbreiding van het aantal
optieseries komen er ook telkens
weer nieuwe financiele instrumenten bij. Per juli van dit jaar wordt op
de EOE de eerste expiratie verwacht
van optics op de zogenaamde Eurotop 100 index, waarin 100 Europese
beursfondsen zijn opgenomen. Op
de EOE worden inmiddels maandelijks meer dan 225.000 index-contracten verhandeld, hetgeen soms bijna
een derde van de totale omzet op de
optiebeurs is.

Toepassing index-optics
Een van de voordelen van index-opties is de mogelijkheid om met relatief lage kosten snel belangrijke aanpassingen in (het risicoprofiel van)
een effectenportefeuille aan te brengen. Het groeiende succes van de
optie- en termijnmarkten is voor een
belangrijk deel te danken aan de introductie van deze indexcontracten.
Via de opties op een index is het mogelijk om met een beperkt risico te
anticiperen op een daling of stijging
van het gemiddeld koersniveau op
een beurs. Wie de markt tijdelijk niet
vertrouwt, maar de veelbelovende
fondsen uit zijn effectenportefeuille
toch niet wil verkopen kan tijdelijk
put-opties op een representatieve index kopen als een vorm van verzeke-

ring tegen een verzwakking van het
totale beursklimaat. Een veel toegepaste techniek is ook het schrijven
(verkopen) van call-opties. Aldus
kunnen extra opbrengsten (de ontvangsten uit hoofde van de verkoop
van de opties) worden gegenereerd,
waartegenover wel de kans op koerswinst wordt prijsgegeven. Zo zijn tal
van strategieen te ontwikkelen met
behulp waarvan het risico/rendementsprofiel van een portefeuille
kan worden aangepast. Snel en flexibel, want iedere dag kunnen de posities worden bijgesteld. Voor de Nederlandse beurs kan met behulp van
de EOE index-opties dezelfde strategic gevolgd worden.

Eurotop 100 index
Nog voor de zomer zullen vier beurzen van start gaan met de handel in
opties en futures op de Eurotop 100
index. Deze is samengesteld uit 100
vooraanstaande Europese aandelen.
Alleen aandelen uit landen waarvan
de totale beurskapitalisatie meer dan
50 miljard ecu bedraagt zijn opgenomen. Het Verenigd Koninkrijk is het
sterkst vertegenwoordigd met 22
fondsen. Daarnaast zijn aandelen opgenomen uit Duitsland (15), Frankrijk (15), Zwitserland (10), Italic
(10), Nederland (8), Spanje (8), Zweden (8) en Belgie (4). De Nederlandse aandelen in deze index zijn Koninklijke Olie, Unilever, Philips,
Akzo, ING, Hoogovens, ABN AMRO
en KLM. Al sedert 15 juli 1990 wordt
de index berekend en gepubliceerd.
In die tijd schommelde de index tussen 1015,24 en 725,79 punten.
In Amsterdam zal de Eurotop 100 index genoteerd worden in ecu’s. De
Franse futuresbeurs Matif zal eveneens in ecu’s genoteerde termijncontracten op de Eurotop 100 index introduceren. Voorts zullen op de
Zwitserse optie- en futuresbeurs Soffex zowel opties als futures op deze
index, genoteerd in Zwitserse francs,
worden verhandeld. Ten slotte zal
de American Stock Exchange
(Amex) in New York, na verkregen
toestemming van de SEC, warrants
op de Eurotop 100 index verhandelbaar maken. De warrants zullen worden genoteerd in Amerikaanse dollars.

Deze bijdrage is ontleend aan de tweewekelijkse publikatie Beleggen met Van Lanschot.