Ga direct naar de content

Hoge discontovoet

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 7 2023

De investeringen dalen mede doordat bedrijven hun gehanteerde discontovoet niet een-op-een aanpassen wanneer hun verwachte kapitaalkosten veranderen. De discontovoet neemt met ongeveer 0,3 procentpunt af wanneer de kapitaalkosten met één procentpunt afnemen. Dit laten Gormsen en Huber zien met een nieuwe internationale dataset aan gegevens uit ‘conference calls’. Vooral sinds 2002 blijft de gehanteerde discontovoet flink achter bij de dalende kapitaalkosten, waardoor er minder wordt geïnvesteerd dan verwacht. De auteurs ontdekken dat veel managers denken dat hoge discontovoeten winstgevendheid uitstralen naar aandeelhouders, wat de hoger dan verwachte discontovoet kan verklaren.

Gormsen, N.J. en K. Huber (2023) Corporate discount rates. NBER Working Paper, 31329.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie