Ga direct naar de content

Hoge aantal verhuizingen begint af te nemen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 22 2018

■ Saskia te Riele (CBS)

Het aantal mensen dat verhuist, is in het eerste kwartaal van 2018 gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Er wisselden bijna 453.000 mensen van woning tegenover 475.000 vorig jaar, een afname van 4,8 procent. Daarmee lijkt er een einde te zijn gekomen aan de stijging in het aantal verhuizingen sinds het dieptepunt in 2013. Toch verhuizen er nog altijd relatief veel mensen, zo’n 30.000 meer dan in het eerste kwartaal van 2016.

De daling, die begon in december, loopt gelijk op met een teruglopend aantal verkochte bestaande woningen. In de eerste maanden van 2018 werden voor het eerst in ruim vier jaar minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen werd minder verhuisd. De daling was naar verhouding het kleinst bij de leeftijden van 35 tot 65 jaar. In de jongere leeftijdsgroepen, vooral bij de 17- tot 21-jarigen, maar ook bij de 22- tot 35-jarigen, was de daling in het aantal verhuizingen groter. Het zijn vooral alleenstaanden en gezinnen met kinderen die minder verhuizen. Jonge stellen zonder kinderen verhuisden nog vrijwel even veel als een jaar eerder.

De laatste jaren was de stijging in het aantal verhuizingen vooral groot onder gezinnen. Ten tijde van de economische crisis waren zij juist de eersten die minder gingen verhuizen. De huidige daling zou erop kunnen wijzen dat gezinnen die eerder al hadden willen verhuizen hun plannen inmiddels hebben verwezenlijkt en dat de vraag naar een andere woning in deze groep kleiner is geworden. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat ze last hebben van de krapte op de huizenmarkt. De prijzen van woningen stijgen nog steeds, wat duidt op een te laag aanbod voor de nog altijd grote vraag.

Een andere oorzaak van het teruglopend aantal verhuizingen is dat er zich beduidend minder vluchtelingen in Nederland vestigen. Er verhuizen daardoor minder mensen van asielzoekerscentra naar elders in het land. Vooral de instroom van Syriërs, de grootste groep vluchtelingen, nam af. Wanneer we de verhuisbewegingen van Syriërs over de afgelopen jaren niet meenemen, zou de afname kleiner zijn en uitkomen op ruim drie procent.

Auteur