Ga direct naar de content

Ceteris paribus: Veganistisch als norm

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 17 2018

De Erasmus School of Economics (ESE) maakt van veganistisch lunchen de norm ­tijdens facultaire seminars. Aanleiding voor een gesprek met initiatiefnemer Jan Stoop.

Jan Stoop; Universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Hoe kwam je op het idee?

We zeggen als faculteit milieu heel belangrijk te vinden, maar bij de seminars was de standaard altijd zuivel en vlees. Ik heb een keer uitgerekend wat de milieuschade was van zo’n lunch. Ten opzichte van een plantaardige lunch bleek de schade flink groter: de lunch met vlees en zuivel kost bijna tachtig badkuipen met water en bijna veertien kilo koolstofdioxide méér dan een plantaardige lunch. Vaak wordt er tijdens een lunch ook nog te veel besteld, de verspilling aan vlees en zuivel is dan extra zonde. Juist omdat de lunch vanuit de faculteit als cadeautje voor de werknemers wordt geregeld, vond ik dat niet kloppen.

Als gedragseconoom ligt het dan voor de hand iets met nudging te doen. Door de standaardoptie te veranderen hebben mensen nog steeds volledige keuzevrijheid, maar worden gestimuleerd tot duurzaam gedrag. Voor studenten is dit een mooi voorbeeld. Bovendien vind ik het mijn verantwoordelijkheid als econoom om bewustwording te creëren. Voor mij ligt deze optie voor de hand, maar niet voor iedereen is zij vanzelfsprekend.

Hoe heb je de faculteit overtuigd?

Ik heb gepeild onder vijftien collega’s. Dertien bleken het idee te steunen – veel meer dan ik vooraf had gedacht. Vervolgens ben ik naar de decaan gestapt. Naast het milieuargument bleek hij ook gevoelig te zijn voor het argument dat een vegan lunch inclusiever is. Een lunch met melk en ham sluit mensen buiten, bijvoorbeeld als zij uit religieuze overwegingen of om medische redenen geen dierlijke producten eten. We willen dat iedereen welkom is op onze universiteit. Een vegan lunch helpt hierbij.

Hoe bevalt het?

We zijn nog bezig met de implementatie, maar ik verwacht dat het binnen nu en twee weken rond is. Wel bied ik tijdens de seminars die ik zelf organiseer al anderhalf jaar een volledig plantaardige lunch aan. De presentatie wordt altijd mooi gedaan door de cateraar, met een explosie van kleur. Deze lunches vallen altijd goed in de smaak.

Er zijn altijd wel mensen sceptisch; men is bijvoorbeeld bang dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt. Dat is hier echter niet het geval: het gaat om een ‘default switch’: de standaard was altijd zuivel en vlees en veganistisch op aanvraag, nu is dat andersom. Dus de keuze­vrijheid is er nog. De reacties zijn overwegend positief.

Wordt de kantine ook veganistisch?

Nee, hier was wat verwarring over, maar het gaat nu alleen om de door de faculteit verstrekte lunches. Ik kan me wel voorstellen dat dit een volgende stap is. De nieuwe generatie studenten vindt dit erg belangrijk. Ook heb ik goede hoop dat andere faculteiten dit idee overnemen. De universiteit kan een voorbeeldfunctie vervullen door te laten zien dat het makkelijk te implementeren valt.

Je initiatief kreeg veel media-aandacht.

De media-aandacht helpt enorm om anderen te inspireren. Het laat aan beleidsmakers de kracht en eenvoud van het plan zien; hoe makkelijk een duurzame lunch te implementeren is. Ook vind ik het mooi dat de universiteit een voorbeeldfunctie vervult. Maar we zijn ook bezig om de mogelijkheden voor een experiment te bekijken. Goed onderzoek is lastig als mensen zich bewust zijn van de verandering. Wat dat betreft is de media-aandacht een nadeel.

Auteur

Categorieën