Ga direct naar de content

Flinke verduurzamingsopgave koopwoningen ouderen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 9 2020

■ Lars Brugman (Kadaster)

Nederland streeft ernaar dat in 2050 alle woningen CO2-neutraal zijn. Ook de 4,4 miljoen eigenaren-bewoners zullen flink moeten investeren in de verduurzaming van hun woning. Uit recent onderzoek van het Kadaster blijkt dat de investeringsopgave aanzienlijk verschilt tussen leeftijdsgroepen.

De figuur geeft de kosten voor het verduurzamen naar label A en naar volledig energieneutraal. Vooral alle leeftijdsgroepen kost verduurzamen naar energieneutraal drie keer zoveel als naar label A (figuur). Die berekening bouwt voort op schattingen van het Economisch Instituut voor de Bouw. Zij berekenden per labelstap welke kosten moeten worden gemaakt om te verduurzamen. Met deze inschatting kan de investeringsopgave voor verschillende leeftijdsgroepen in beeld worden gebracht. Gemiddeld gaat het om een investering van 13.000 euro om label A te bereiken en 32.000 euro om energieneutraal te worden.

Voor de groep 46- tot 65-jarigen is de totale investeringsopgave het grootst. Zij bezitten ook de meeste woningen. Maar ook 65-plussers bezitten veel woningen en moeten fors investeren, terwijl ze daartoe minder geneigd zijn. Dat probleem is niet zomaar opgelost bij de verkoop van het huis aan een volgende eigenaar, want uit eigen onderzoek blijkt dat de woningen van ouderen vooral verkocht worden aan andere ouderen en aan starters, juist de twee groepen die minder snel verduurzamen. In tegenstelling tot ouderen kennen starters wel een grote bereidheid om te verduurzamen, maar zij missen vaak de middelen om dit ook te doen.

Hoe groot de benodigde investering is, blijft voorlopig een schatting. Bovendien vertellen die cijfers ook maar een deel van het verhaal. Wie betaalt voor verduurzaming, bespaart energie en houdt meer geld over via een lagere energierekening. Ook is het maar de vraag of het mogelijk en wenselijk is om alle woningen naar energieneutraal te brengen. Die vraag speelt bijvoorbeeld bij gebouwen waar de benodigde investering zeer hoog uitvalt of aan strikte regels verbonden is, zoals bij monumenten. Het is echter wel duidelijk dat de verduurzamingsopgave voor alle leeftijdsgroepen fors is en bovendien extra drempels kent voor de oudste woning­eigenaren.

Auteur

Categorieën