Meest gelezen

1 reactie

Sinds de Wet bezava is de WIA-instroom vanuit het vangnet lager geworden, zoals de auteurs laten zien. Ze schrijven dit toe aan de geïntroduceerde premieprikkel en toegenomen werkgeversverplichtingen. De belangrijkste oorzaak van de daling is echter de introductie van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling, uitgevoerd door UWV. Deze beoordeling is op geen enkele manier als een 'werkgeversprikkel' te beschouwen. De vangnetters worden sinds Wet bezava na een jaar ziekte beoordeeld op een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium, namelijk geschiktheid voor gangbare arbeid (in plaats van het eigen, laatst verrichte werk). Als blijkt dat een vangnetter met gangbare (bij zijn beperking passende) arbeid nog minimaal 65% van zijn laatstverdiende loon kan verdienen, moet hij de Ziektewet verlaten. Dit is het geval voor 33% van de vangnetters, met als gevolg dan 33% minder vangnetters een WIA-aanvraag (kunnen) doen. En dit zorgde weer voor een daling van de WIA-instroom. SEO toonde destijds ook aan dat het WIA-risico niet alleen daalde voor ex-werknemers/vangnetters die meetellen voor de premiedifferentiatie, maar ook voor de zieke WW'ers die niet onder premiedifferentiatie vallen (Lammers, 2016). Om het effect van de werkgeversprikkel te onderzoeken, zou het beter zijn om eigenrisicodragers met publiek verzekerden te vergelijken, of kleine met grote publiek verzekerde bedrijven. Voor kleine bedrijven bleef namelijk gewoon een sectorpremie gelden, zonder individuele component.
Carla van Deursen, Kennisadviseur UWV

M. Bekker

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen