Meest gelezen

2 reacties

Bijzonder “Tot slot”
Het Nederlandse zorgsysteem is financieel en organisatorisch gezien niet ingericht op een crisis van de huidige omvang. Op dit moment wordt de rekbaarheid van het ¬systeem op de proef gesteld. Op termijn zal de rekening van de crisis bij de burger op de mat komen. Daarnaast kan het virus een aantal structurele veranderingen in de zorg in gang zetten. Het valt te verwachten dat de zorg zich beweegt richting meer zorg-op-afstand, meer (snel op te schalen) acute zorgcapaciteit, organisatie van de medisch-specialistische zorg langs gelijksoortige processen, en meer investeringen in collectieve preventie.’

Een opmerking hierover:

En dat met in acht neming van de spelregels van het Zorgstelsel: concurrentie tussen zorgverzekeraars onderling, concurrentie tussen zorgaanbieders onderling, verzekerden die concurreren om de schaarse toegekende middelen, ook weer onderling. Gaat dus niet werken, tenzij deze economen het “gedoogmodel” wil doorvoeren.

Wat deze economen voorstellen als toekomstbeeld is alleen mogelijk bij een landelijk functionerend zorgstelsel langs de lijnen van Scandinavische landen en de NHS. Centrale inning van gelden, evenredig naar inkomen en vermogen, en centrale planning en inrichting van het zorglandschap; spreiding van ziekenhuizen over het land, spreiding van artsen en apotheken over het land.

Een staaltje "Assume a Ladder’". Laten deze economen maar eens uitleggen hoe hun toekomstvisioen moet worden gerealiseerd in een model zoals Nederland dat heeft; in volle concurrentie. Of gaan ze nu het gedoogmodel invoeren? Doen alsof? Blijven doen alsof?
De economen hebben wel het falen van het zorgstelsel netjes uitgespeld. Al vrees ik dat zijzelf dat niet doorhebben.

G.K. Mitrasing

Een systeem kan volgens mij nooit zo ingericht worden dat het elke - dus ook nog onbekende - bijzondere situatie aan kan.
Het streven naar optimale effectiviteit in 'normale' situaties zorgt er voor dat de marges waar binnen gestuurd kan worden steeds smaller worden. Bijv. als alle auto volledig geautomatiseerd gestuurd zouden zijn, zouden alle rijstroken smaller gemaakt kunnen worden. Op een 3 strooks snelweg kun je dan 4 stroken kwijt. De praktijk is dat je dan vervolgens in uitzonderingssituaties te weinig / geen ruimte hebt.

Dankzij het feit dat wij de zorg nog niet optimaal effectief gemaakt hebben en wij - degenen die afhankelijk zijn van de zorg - en masse bereidt zijn onze rijstroken te laten voor wat ze zijn, lukt het nu nog net om min of meer 'in control' te blijven.

Wellicht kan dit een aansporing zijn om naar een aantal sectoren en activiteiten bijv. binnen de zorg, eens op een andere manier te gaan kijken dan volgens de traditionele neo-liberale / commerciële wetten die we afgelopen decennia over de zorg hebben uitgerold.

Ing. T.J. Beets

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen