Ga direct naar de content

ESB voor (nog) niet-ESB’ers

Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 14 2022

ESB is sinds kort voor iedereen vrij toegankelijk. Maar wat is ESB eigenlijk en hoe moet je het lezen? Een korte kennismaking voor de nieuwe lezers.

Wat leuk dat je doorgeklikt hebt naar ESB! We stellen ons graag even voor. ESB houdt zich bezig met economie. In brede zin – dus van arbeidsmarkt, pensioenen en overheidsfinanciën tot de werking van markten en mensen (gedragseconomie).

Eerder waren we een traditioneel vakblad voor economen, nu een open platform voor economie. Economie is nog steeds het hoofdonderwerp, maar veel meer mensen kunnen bijdragen leveren en zich in het economische debat mengen.

Het doel van ESB is om vanuit een economisch perspectief te kijken naar hoe we de wereld kunnen verbeteren. Hoe komen we tot beter economisch beleid dat leidt tot welvaart? Ofwel: tot een economie waarin mensen een prettig leven kunnen leiden.

Naast economische duiding zul je bij ESB hardcore statistiek en regressie-analyses tegenkomen. Maar de auteurs en de redactie doen er alles aan om met hun inzichten een breed publiek te bereiken. ESB is daarmee bovenal een communicatieplatform voor mensen met interesse in economie.

Wat de onderwerpen betreft: dat kan dus van alles zijn. Van de vraag wat nodig is om jongeren toegang te geven tot de woningmarkt, tot hoe gendergelijkheid op de werkvloer vorm kan krijgen, en wat de opbrengst is van extra geld voor het onderwijs bij het inhalen van corona-achterstanden. Maar ook komen er vragen voorbij als ‘hoe belangrijk is Schiphol voor de Nederlandse economie’ en ‘hoe zet je bedrijven aan tot innovatie’.

Vrijwel alle artikelen die op het ESB-platform worden gepubliceerd, zijn geschreven door externe auteurs – vooral academici en beleidsmakers. Zij mengen zich op basis van eigen of andermans onderzoek in het economische debat in Nederland. De redactie selecteert en coacht hen om hun inzichten voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Naast artikelen publiceert ESB ook een aantal vaste kortere rubrieken. In ‘Statistiek’ worden economische ontwikkelingen aan de hand van een statistiek geanalyseerd, en in ‘Uitgelicht’ worden er maandelijks een tiental interessante wetenschappelijke onderzoeken besproken. Verder maakt ESB podcasts en organiseert het bijeenkomsten, vaak in samenwerking met de beroepsvereniging voor economen (de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, KVS).

Onze open access-structuur stelt je in staat om alle huidige en toekomstige artikelen van ESB gratis online te lezen. En wie daar geen genoeg van krijgt, kan het vakblad maandelijks op papier thuis ontvangen en lid worden van de KVS.

Tot slot: wil je zelf een onderzoek of kennis delen? Laat het ons weten. De redactie is bereikbaar via redactie@esb.nu.

Auteur

Categorieën