Ga direct naar de content

Belastingtrucjes

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 5 2021

Bedrijven met meer immateriële activa verschuiven meer winst om belasting te vermijden. Delis et al. doen deze bevinding op basis van een wereldwijde dataset, waarmee ze met een econometrisch model het verschuiven van winst voor belastingdoeleinden per bedrijf en per land schatten. Activa zoals patenten, handelsmerken, vergunningen en copyrights zijn gemakkelijk toe te schrijven aan bedrijfsonderdelen in andere landen, aangezien hun gebruik niet aan een locatie is gebonden. Met materiële activa gaat dat moeilijker. Ook laten boekhoudregels veel speelruimte over voor het waarderen van immateriële activa, waardoor deze extra bruikbaar zijn voor fiscale constructies.

Delis, F., M. Delis, L. Laeven en S. Ongena (2021) Global evidence on profit shifting: the role of intangible assets. CEPR Discussion Paper, 16615.

Auteur