Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 8 2008

economie in beeld
Tussen hemel en aarde stijgt de witte rook naar
boven. De kardinale vragen in het leven weten zich
gesteund door een economische onderbouwing van
de kosten en de baten. Maar het klimaat en het
milieu vragen om het nut van meer verstoken, als de
normen en de waarden niet langer meer vertolken
waarvoor ze eens in het leven stonden. Alweer een
relikwie.

A. Martinusse

82

ESB

8 februari 2008

ESB

8 februari 2008

83

Foto: joost van den broek / de Hollandse Hoogte

Auteur