Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 21 2007

economie in beeld
De nacht is gevallen en de buit is verdeeld. De
economie keert hunkerend terug op haar verlangen
om de middelen tot zich te nemen. Slechts ministers
nemen nota van de miljoenen die vertrekken om
volgend jaar weer weer te keren. Den Haag echoot in
de duisternis: I am the boss.

A. Martinusse

562

ESB

21 september 2007

ESB

21 september 2007

563

Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Auteur