Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 15 2006

economie in beeld
Een ode aan de Betuwelijn, ontbreekt. De verkavelde
percelen, met eindeloze vertakkingen, waar rijp
en groen verkleurden, verbroken door het licht.
Nu staan brede bielzen lijnrecht op de ijzeren
strepen en verbinden wat was ontbonden.
De dynamiek van een planningsbord, de voortgang
afgemeten aan de miljarden die zijn verloren.

A. MARTINUSSE

370

ESB

15 juni 2007

ESB

15 juni 2007

371

FOTO: MARCEL VAN DEN BERGH / HOLLANDSE HOOGTE

Auteur