Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 15 2006

agenda
Personalia
Op vrijdag 8 juni ging prof. dr A. Kolnaar,
hoogleraar Algemene Economie aan de
Universiteit van Tilburg, met emeritaat.
Hij nam afscheid met de rede: Alles bij
elkaar genomen… . Zijn werk stond in de
traditie van de normatieve economie van
Cobbenhagen en Schouten, Kolnaars latere
leermeester. Voor Ad Kolnaar is de economische wetenschap meer de dienstmaagd
van de maatschappij, bijvoorbeeld via door
de SER geformuleerde normen. Kolnaar
wist ook complexe macro-economische verbanden te gieten in eenvoudige wiskundige
modellen. Belangrijk in zijn beschouwingen
was de coördinatie van instrumenten, zoals
tussen budgettair-, prijs- en loonbeleid.

Promoties
Op 20 juni promoveert R. Cuijpers aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. Promotors zijn prof. dr F. Moers
en dr E. Peek. De titel van het proefschrift
luidt: Determinants of financial reporting
choices: the role of institutional and
firm-specific factors. De promotie vindt
plaats om 16.00 uur in de aula van de
universiteit.
Op 28 juni promoveert R. Lok aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. Promotors zijn prof. dr ir C. van
Hoesel en dr M. Romero Morales. De titel
van het proefschrift luidt: Auction mechanisms in supply chain optimization. De
promotie vindt plaats om 12.00 uur in de
aula van de universiteit.
Op 29 juni promoveert P. van der Vlist
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Promotors zijn
prof. dr ir J.A.E.E. van Nunen en prof.
dr A.G. de Kok. De titel van het proefschrift luidt: Synchronizing the retail
supply chain. De promotie vindt plaats
om 16.00 uur in de aula van universiteitscomplex Woudestein.

Energiescenario’s
Op 18 juni organiseert het Clingendael
International Energy Programme (CIEP)
een seminar over energiescenario’s. Tijdens
de bijeenkomst worden de verschillende
manieren van het ontwerpen en modelleren van scenario’s en de daarbij horende
beleidsimplicaties behandeld. Hierna
volgt een paneldiscussie waarin verschillende belanghebbenden het gebruik en
misbruik van energiescenario’s bespreken. Sprekers en discussanten zijn onder
andere P. Schwartz (Global Business
Network), J. Bentham (Royal Dutch Shell),

drs A. Verrips (CPB) dr A. Hof (ECN) en
K. Beckman (Het Financieele Dagblad).
De bijeenkomst duurt van 9.30 uur
tot 17.30 uur en vindt plaat in Het
Huys Clingendael, Clingendael 7 te
Den Haag. Voor meer informatie kunt u
www.clingendael.nl raadplegen.

Belasting met beleid
Op 26 juni organiseert het ministerie
van Financiën samen met de Universiteit
Leiden een symposium over belastingen en beleid. Centrale vraag is wat
wetenschappers en beleidsmakers van
elkaar kunnen leren op het terrein van
belastingheffing als beleidsinstrument?
Welke nieuwe theoretische inzichten zijn
wel en niet kansrijk voor fiscale hervormingen? Wat zijn goede en slechte
ervaringen in andere landen? En wat
gaat er schuil achter het huidige fiscale
beleid? Staatssecretaris van Financiën
mr drs J.C. de Jager opent het symposium. Sprekers uit de wetenschap zijn
onder andere prof. dr H. Vording en prof.
dr C.L.J. Caminada (Universiteit Leiden),
prof. dr S. Cnossen (CPB), prof. dr
C.A. de Kam (Rijksuniversiteit Groningen),
prof. dr J.E. Ligthart (Universiteit van
Tilburg), prof. dr R.A. de Mooij (CPB en
Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.
dr P. Kavelaars (Erasmus Universiteit
Rotterdam)en prof. dr P.T. de Beer
(Universiteit van Amsterdam).
De bijeenkomst duurt van 11.45 uur
tot 17.15 uur en wordt gehouden in het
Kamerlingh Onnes Gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Leiden, Steenschuur 25 te
Leiden. Voor meer informatie en inschrijven kunt u www.minfin.nl raadplegen.

Europese mededingingswetgeving
Op 28 juni organiseert ENCORE een
workshop over de rol die schuldbekentenis in ruil voor strafvermindering kan
spelen binnen de mededingingswetgeving.
De Europese Commissie discussieerde
recentelijk al over het onderwerp, dat in
het Amerikaanse rechtsysteem bekendstaat als plea bargaining en kijkt of dit
soort schikkingsinstrumenten toepasbaar
zijn in het Europese rechtssysteem.
Tijdens de ENCORE-workshop zullen de
contouren en vermoedelijke uitkomsten
van plea bargaining in Europa aan de tand
worden gevoeld door E. Sakkers (Europese
Commissie Directoraat Concurrentie)
en mr M. Snoep (De Brauw Blackstone
Westbroek).
De bijeenkomst duurt van 14.30 uur tot
18.00 uur en wordt gehouden in zaal 4.20
van de Muzentoren van de NMa, Wijnhaven
24 te Den Haag. Voor meer informatie en
registratie kunt u www.encore.nl raadplegen.

Seminars
CentER
18 juni: Understanding index options
returns, M. Chernov (London Business
School).
20 juni: Dynamic risk exposure in
hedge funds, L. Pelizzon (University
of Venice).
28 juni: Overdemand and underdemand in economies with indivisible
goods and unit demand, D. Mishra
(Indian Statistical Institute New Delhi).
www.center.nl

ERIM
19 juni: Modelling global spill-over in
new product takeoff, Y. van Everdingen
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
26 juni: The influence of geographical
distance on the subjective performance
measurement of managerial behavior,
M. Shields (Eli Broad Graduate School
of Management).
www.erim.nl

Netspar
21 juni: Forced retirement and health
outcomes in Europe, G. Zamarro
(Universiteit van Tilburg).
www.netspar.nl

ROA
19 juni: The power of the family,
P. Giuliano (IMF).
www.roa.unimaas.nl

TILEC
25 juni: Where are the shareholders’
mansions? CEOs’ home purchases,
stock sales, and subsequent company
performance, D. Yermack (New York
University).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
19 juni: Time spending and time perception at Dutch railways. M. Verhagen (NS).
26 juni: The sorting effect of price
competition, J. Eeckhout (University
of Pennsylvania).
www.tinbergen.nl

UNU-MERIT
19 juni: China and India as emerging
economic and political superpowers?
Impacts on the global governance
architecture, D. Messner (German
Development Institute).
www.merit.unu.edu

ESB

15 juni 2007

383