Ga direct naar de content

Economie en samenleving

Geplaatst als type:

o

M

Achterbliivende
Internationaal

I

N

gezien loopt de volumegroei

toename van de investeringen

gezinnen

R

m

bestedingen

()

van de bestedingen

in Nederland

land fors lager dan in Australië en de VS. In Japan en Zwitserland

Consumptie

o

T

wat achter. De groei van de gezinsconsumptie

houdt de consument

is in ons

de hand echter nog meer op de knip. Ook de

o

is in Nederland in vergelijking met andere landen bescheiden.
Nederland

trend

in %)

(meest recente kwanaaImutatie

5 Aus

trend

Mutaties t.O.V. dezelfde
periode een Jaar eerder
Bruto binnenlands

pmdukt

(vol, %)

2,2

2,6

2,2

1I-95

Produktie

industrie

(volume, %)

3,8

4,6

gezinnen

(volume, %)

1,8

(volume, %)

5,7

3,2

4,7

2,6

0,9

3,3

II-C)S

3,7

8,4

10,6

11-95

3,2

1-95

6,5

4,4

3,2

1,7

11,2

5,2

~
m

1,6

Consumentenprijsindex

(%)

1,5

1,7

Producentenprijzen

industrie

(%)

2,3

10

2,6

8-95

3,0

2,3

1,9

1,8

2,9

3,1

1,7

5,7

Beoordeling

orderpositie

+2

+5

+2

8-95

7-95

7-95

+ 17

+10

8-95

7-95

8-95

-5
• Saldo

positieve

en negatieve

anrv.'(xJrden,

3,8

6-95

-2

industrie’

7-95

9-95

0

7-95

+2

Consumentenvertrouwen.

5

3,1

H-95

7-95

%

Stedeliike armoede
De laatste tijd worden vooral de grote steden belicht als centra

aangewezen

van armoede. Een aanzienlijk deel van hun bevolking heeft een

oen genieten of arbeidsongeschikt

minimaal inkomen of geen werk. Problemen

kunnen ontstaan
in bepaal-

de buurten of wijken van een stad. Oud-burgemeester

van Am-

sterdam Van Thijn sprak in dit verband op een symposium

op een werkloosheids-

van

van Den Haag – met alle beperkingen
van de maatschappelijke

segmentatie

jarigen met een inkomen is gemiddeld

de VNG over de dreiging van de ‘duale stad’. Een van de maten

procent-punten

om deze problematiek

centratie uitkerings-ontvangers

in kaart te brengen is het aandeel niet-ac-

tieven: personen met een vast inkomen die hoofdzakelijk

Den Haag,
percentage inkomensontvangers

zijn

buurt, het Transvaalkwartier

J 5 – 64 jaar met uitkering

%

ESB 4-10-1995

4O%ofmeer

~

• Deze pagina is samengesteld

30-35%
35-40%

_

gegevens ontbreken

door de divisie Presentatie

en integratie

van het Centraal

Bureau voor de Statistiek.

pensi-

per buurt

van dien – een beeld zien
aldaar. Van de 15- tot 6530% niet-actief. Dit is 8

boven het landelijk gemiddelde

~23-30%
..
_

of bijstandsuitkering,
zijn.

Het kartogram laat van het aandeel niel-actieven

zich concentreert

minder dan 23

Z
r-

IV-94

8-95

2,3

8-95

15

L=:J

»

m

Oos
(26?”)

achterstand

Z

1,6

Investeringen (meest recente kwartaalmutatie in %)

als sociaal-economische

m
Cf>

1V-94

II-9S

~
m

5,5

5-95

11-95

2,6

3,6

4,0

7-95

2,5

1-95

trend

11-95

0,2

11-95

Investeringen

2,7

6-95

1,7

EU

trend

11-95

6″’95

Consumptie

vs

Duitsland

o

z

(22%). De con-

is het grootst in de Schildersen enkele omliggende

buurten.

<

z
GJ

Auteurs