Ga direct naar de content

De talenten van de manager

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 2 1990

De talenten van de manager
We reden van Angot War naar
Jara tot de regen ons stopte in Rahel Pundra. Toen net bleef doorplenzen besloten we daar te blijven.
Tijdens net avondeten ontmoetten
we een oude vrouw, een soort priesteres, die aan je hand kon zien welke talenten je van de goden had
meegekregen. Ze heette Koenoeba
Rikemeen en legde uit dat meer
klinkers dan medeklinkers in je
naam, geluk voorspelt. De lezer zal
het mij willen besparen de resultaten van mijn beurt hier te vermelden. Interessanterwas ookde indeling van talenten die Koenoeba gebruikte.
Allereerst, aldus deze wijze
vrouw, zijn daar de talenten van het
Westen. Dat zijn de rationele, analytische talenten, verder onder te
verdelen in de vele takken van wetenschap die we kennen. In de
tweede plaats zijn er de talenten
van het Oosten, de kunstzinnige en
religieuze talenten, ook verder onder te verdelen. De talenten van het
Zuiden zijn de talenten van de Aarde, de kennis van de technische en
organisatorische systemen, het
kunnen overleven en bei’nvloeden.
In het Noorden zitten de talenten
van de liefde, ook weer onder te
verdelen naar verschillende soorten. Ten slotte zijn er de talenten
van het Zelf, die te maken hebben
met de eigen communicatieve vaardigheden, vooral het vermogen van
eigen ervaringen te leren. Naast de
fysieke conditie is dit waarschijnlijk
de enige factor die echt bepalend is
voor iemands succes, wat je daar
dan ook onder verstaat.
Na deze uiteenzetting waren we
natuurlijk nieuwsgierig welke talenten een goede manager maken. Dat
bleken in de eerste plaats de talenten van de Aarde te zijn. Managers
moeten kunnen organiseren, mensen kunnen motiveren, de wereld
van het geld kennen. Ze moeten
over een enorme vitaliteit beschikken om onder moeilijke omstandigheden niet te blijven staan, maar
verder te gaan, steeds het gat te
vinden waardoor voortgang moge-

ESB 9-5-1990

J.G. Wissema

lijk is. Dat zijn vaak heel praktische
oplossingen waar weinig theorie
aan te pas komt maar meer gezond
verstand en vooral een open oog
voor alternatieven.
De figuur die bij uitstek over dit
talent beschikt, is James Bond.
Bond rent voor zijn leven en vindt
daarbij steeds allerlei ingenieuze
oplossingen. Hij weet ook hoe hij
daar mee om moet gaan: hij weet
niet alleen hoe hij een hem onbekend vliegtuig moet starten, maar
ook hoe hij het in de lucht krijgt. In
het casino blijkt hij uitstekend op de
hoogte te zijn van de spelregels en
de sociale do’s en don’ts. Vluchtend
in de riolen van een grote stad weet
hij waar hij is, hoe het systeem
werkt.
Het beschikken over voldoende
talenten van de Aarde maakt een
goede manager maar nog geen topmanager. Daarvoor is een aanvulling met andere talenten nodig. Welke dat zijn, is erg persoons- en
plaatsgebonden: er is geen vaste
volgorde van voorkeur. Sommige
managers zijn intellectuelen, systeembouwers, analytic!. Anderen
gaan meer op hun intuTtie af. Weer
anderen hebben zoveel charisma
dat mensen voor hen door het vuur
gaan. Met een sterk talent van het
Zelf is er altijd wel een winnende
combinatie talenten/werkkring te
vinden. Sommige managers be-

schikken over een uitgesproken talent, anderen hebben een combinatie. De smallen brengen het het
verst, mits ze tenminste de werkkring vinden die precies bij hun talent past. De breden zijn minder
kwetsbaar. Het zijn integrerende figuren die het cement van de samenleving vormen. We zouden het
bedrijfskundige onderwijs op de talententheorie van Koenoeba moeten afstellen: het tot ontwikkeling
brengen van in ieder geval de talenten van de Aarde en het Zelf, en
verder het geven van kansen voor
de ontwikkeling van de andere talenten.
Het was donker geworden en we
moesten terug naar het dorp. De
weg was nog glibberig van de regen
en toen naast het pad een dier een
schreeuwgaf, schrokken we en vielen. Daar lag ik dan, met mijn rug in
de modder, mijn rechterarm om mijn
geliefde, de linker om mijn tas met
berekeningen, de maan recht in de
ogen te kijken. We moesten verschrikkelijk lachen, want ja, ineens
beseften we: het duurt wel lang en
je glijdt wel eens uit, maar het beste
is toch om nooit eenzijdig te worden.

419

Auteur