Ga direct naar de content

‘De economische discussie moet toegankelijker worden voor de samenleving’

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 24 2023

Werken moet meer gaan lonen. Dat is de centrale stelling in het boek Sander over de brug, waarin Sander Schimmelpenninck vijf voorstellen doet voor een gelijker Nederland. Bij dit boek vervulde het Instituut voor Publieke Economie (IPE) een adviesrol.

Hoe is de samenwerking met Sander Schimmelpenninck tot stand gekomen?

Jasper H. van Dijk is onderzoeksleider bij het Instituut voor Publieke Economie

“We zijn benaderd door De Correspondent. We stemden ermee in, omdat het debat over ongelijkheid voornamelijk door experts wordt gevoerd. Als er dan ‘een outsider’ van buiten de Haagse bubbel met voorstellen komt, is dat ­alleen maar goed. Het publieke debat kan wel wat meer beleidsvoorstellen gebruiken met betrekking tot de aanpak van ongelijkheid. Wij verschaffen graag analyses, feiten en ondersteuning om het economische debat verder te helpen.”

Wat was jullie rol?

“Het ging puur om de advisering. Onze rol was om Sander Schimmelpenninck advies te geven over hoe de berekening voor zijn voorstellen voor een gelijker Nederland eruit moest gaan zien. Bij vier voorstellen hebben we hem enkel op weg geholpen. Voor het voorstel aangaande een gelijke belasting op elk type inkomen hebben we ook wat opgeschreven. Met dit onderwerp waren we namelijk al bezig, onder andere omdat het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vermogensverdeling blootlegt dat de belasting op vermogen anders moet (IBO, 2022). Nederland is het enige land in de EU dat vermogensinkomsten subsidieert. Dat is raar.”

Hebben jullie zelf nog wat geleerd van de samenwerking?

“Wij zijn oud-ambtenaren die vrij technisch in de discussie zitten. Sander Schimmelpenninck leert ons hoe ingewikkelde materie simpel kan worden uitgelegd – bijvoorbeeld het belasten van pensioenen. Eerst leek dat ons vooral een ingewikkelde discussie die voornamelijk economen voeren, maar hij kan dat dan toch in een paar pagina’s simpel uitleggen. Dat is precies wat we voor ogen hebben met het IPE. Het economische debat moet breder gevoerd worden. Dit kan alleen als het toegankelijker wordt voor de rest van de Nederlandse samenleving.”

Ongeveer een jaar geleden spraken we met ­Vinzenz Ziesemer over de start van het Instituut voor Publieke Economie (De Vries, 2022). Hoe gaat het nu?

“We zijn tien maanden op weg, waarin we nu merken dat we met een klein team en een duidelijk doel veel voor elkaar kunnen krijgen. De Haagse wereld weet ons makkelijk te vinden. We hebben al veel geschreven over belastingen en Europese begrotingsregels. De huidige focus ligt op het Nederlandse begrotingsbeleid, waarbij er onder andere een rapport over de afschaffing van de toeslagen in de pijplijn zit. Industriepolitiek, klimaat en de woningmarkt zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar we nog dieper in willen gaan duiken.”

Literatuur

IBO (2022) Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling. Rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vermogensverdeling, juli. Te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Vries, P. de (2022) ‘We hopen iets toe te voegen aan functioneren democratie’. ESB, 107(4808), 192.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie