Ga direct naar de content

De economie in de wereld, Europa en Nederland

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 3 2000

De economie in de wereld, Europa en Nederland
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie presentatie en integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4254, pagina 383, 5 mei 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

De economische groei wordt door het IMF geraamd op 3,3 procent. Dit is 0,8 procentpunt hoger dan het groeicijfer van 1998. Hoewel
dit groeicijfer met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, geeft het toch een indicatie dat de wereldeconomie zich enigszins
herstelt van de onzekere situatie in 1998. Toen kende de economische ontwikkeling in tal van werelddelen een forse terugslag (zie
figuur 1).

Figuur 1. Bruto binnenlands product, werelddelen; volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder
De motor achter de gunstige conjuncturele ontwikkeling is de Verenigde Staten. Dit land kent al geruime tijd een relatief hoge
economische groei. Japan daarentegen kampt al de gehele jaren negentig met tegenvallende groeicijfers. Ook in 1999 was er slechts
sprake van een lichte groei. De meest recente economische signalen van de Japanse economie zijn voorlopig wisselvallig. In veel andere
Aziatische landen herstelt de economie in 1999 duidelijk van de crisis in 1998. Het gevaar van oververhitting van de economie is volgens
het imf aanwezig. De economische groei in de Europese Unie als geheel was in 1999 gelijk aan 2,3 procent. Dit is een fractie lager dan in
1998. Met name Italië en Duitsland presteerden in economisch opzicht matig. Wel wijzen de meest recente cijfers op een herstel van de
Duitse economie. Het Nederlandse groeicijfer is 3,6 procent. Daarmee behoort Nederland binnen de EU-15 met Zweden en Spanje tot de
landen met een hoge economische groei. In Ierland groeit de economie het sterkst (zie figuur 2).

Figuur 2. Bruto binnenlands product; volume, procentuele mutaties t.o.v een jaar eerder
In de voormalig communistische landen is het beeld wisselend. In enkele landen, zoals Hongarije en Polen zijn de groeicijfers de laatste
drie jaar vrij hoog. Hier lijkt de overgang van een communistische naar een vrije-markt economie succesvol te zijn. In de Balkan landen en
met name in Rusland is de situatie zorgelijker. In 1999 was het bbp weliswaar ongeveer drie procent groter dan in het jaar ervoor, maar het

was voor eerst dat in de jaren negentig zo’n groeicijfer werd gehaald. In de meeste andere jaren van het vorig decennium kromp het
productievolume, zodat het productieniveau relatief laag was. Veel landen in Zuid Amerika hebben in 1999 economisch gezien een
moeilijk jaar gekend. In Afrika groeide de economie in 1999 met 2,3 procent. Dit was 0,8 procentpunt minder dan in het jaar ervoor. De
economische ontwikkeling van het Afrikaanse continent werd gehinderd door de sterke afhankelijkheid van grondstoffen en
akkerbouwproducten.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur