Ga direct naar de content

Conjunctuurbeeld in 2004 verbeterd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 14 2005

Conjunctuurbeeld in 2004 verbeterd
Aute ur(s ):
Frans van Ingen Schenau
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4450, pagina 22, 14 januari 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Uit het Conjunctuurkompas van het cbs blijkt dat eind 2004 het beeld van de conjunctuur gunstiger is dan eind 2003. Zes van de acht
indicatoren in het kompas doen het eind 2004 beter dan eind 2003 en liggen dichter bij de buitenste rand. Een van de indicatoren waarvan
het beeld tussen eind 2004 en eind 2003 duidelijk verbeterde, is het volume van de goederenuitvoer. Dat is niet ongebruikelijk voor de
fase van de conjunctuur waarin de economie zich herstelt. Bij een gangbaar conjunctuurpatroon volgen na het aantrekken van de uitvoer
vaak de productie en de binnenlandse bestedingen en daarna de werkgelegenheid.
In de loop van 2004 is de volumestijging van de werkdaggecorrigeerde uitvoer opgelopen tot boven de tien procent. Dat komt onder
meer doordat er meer aardgas is uitgevoerd. Daarnaast trok de export van ijzer en staal flink aan. Ook zijn er meer elektrotechnische
apparaten uitgevoerd, zoals audioapparatuur, tv’s en computers.
De rente en inflatie laten eveneens een duidelijk beter beeld zien. Eind 2004 is de rente 0,8 procentpunt lager dan eind 2003. De inflatie is
0,5 procentpunt lager. De groei van de industriële productie is in 2004 weliswaar bescheiden, maar in 2003 was er nog krimp. Ten slotte
zijn de cijfers voor de consumptie door huishoudens en het aantal faillissementen minder slecht dan in 2003. figuur 1

Figuur 1. Conjunctuurkompas, genormaliseerde waarden
Ongunstiger beeld bij afzetprijzen en werk loosheid
Het beeld bij de afzetprijzen en de werkloosheid is eind 2004 ongunstiger dan eind 2003. Hierdoor overlapt bij deze twee indicatoren het
figuur van december 2003 dat van december 2004. De jaar-op-jaar mutatie van de afzetprijzen in de industrie is vanaf april 2004 snel
toegenomen en het meest recente werkloosheidscijfer van 2004 lag bijna zestigduizend hoger dan een jaar eerder. Door deze
ontwikkelingen liggen de waarden van de twee bijbehorende indicatoren onder het gemiddelde over de jaren 2002 en 2003. In het kompas
wordt dit gemiddelde weergegeven door de middelste rand.
Frans van Ingen Schenau

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur