Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 27 2006

ceteris paribus
Vraag v/d week

aan Maarten Janssen, hoogleraar Erasmus
Universiteit en directeur Tinbergen Instituut

Hoe krijgen we
(niet) meer toptalent
in Nederland?

ESB-Top 10
Aantal patentaanvragen bij het European Patent
Office in 2003 per miljoen inwoners

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liechtenstein
Zwitserland
Duitsland
Finland
Zweden
Nederland
Denemarken
Luxemburg
Oostenrijk
IJsland

725,57
425,64
311,71
305,60
284,92
244,31
235,82
200,47
195,11
153,64

Bron: Eurostat

De eerste vraag betreft de make-or-buy
decision: gaan we toptalent zelf opleiden
of kopen we het in. Met opkopen loop je
het risico dat als een andere partij weer
meer biedt, het toptalent ook weer weg is.
Zelf opleiden van toptalent betekent echter
dat je dat talent al enigszins in huis moet
hebben: vakwerk leer je niet van een kluns.
Bovendien impliceert het een drastische
omslag door alle onderwijslagen heen.
Toptalent creëer je door kinderen al vroeg
te selecteren en het aantrekkelijk te maken
tot de uitverkorenen te behoren. De vraag
is of dit selectieve karakter – zelfs bij bijvoorbeeld NWO Toptalent – wel voldoende
gewaarborgd is.
Toptalent vergt ook gewoon hard werken.
Feit is dat de meeste Nederlandse studenten afhaken voor het MPhil-programma van
het Tinbergen Instituut zodra ze weten dat
zelfs zwaar geselecteerde studenten zo’n
vijftig uur per week moeten werken.
Om toptalent te behouden moet dat talent weten dat het gewaardeerd wordt.
Negatieve brieven van de IND die ook nog
eens in het Nederlands gesteld zijn, dragen weinig bij. Ook het continue geroep
of de Balkenende-norm wel gerespecteerd
wordt, helpt niet als je echte top in huis wil
houden.

Uit de oude ESB-doos
De voornaamste bepalingen van de Arbeidswet
1919, voorzoover deze betrekking heeft op de
arbeid in broodbakkerijen, bestonden in het
verbod van den nachtarbeid en in het verbod
van den verkoop van versch brood in de morgenuren. Het eerste verbod heeft vooral de kosten
van onze broodvoorziening nadeelig beïnvloed,
terwijl het tweede meer de aantrekkelijkheid
van het broodgebruik heeft geschaad. (…) Het
is dan ook noodzakelijk om andere maatregelen
te overwegen, die tot meer rationeele methoden
in onze broodvoorziening zullen leiden en zoodoende de prijsverhoogende invloed van onze
Arbeidswet zullen compenseeren. Brood neemt
(…) een zeer vooraanstaande plaats in onder
de levenmiddelen (…) en het is daarom zeer te
betreuren, dat als gevolg van de diverse regeeringsmaatregelen onze broodprijzen zich (…)
nog steeds op een zoo hoog
niveau bewegen.
Bron: Ammerlaan, B.
(1936) De invloed van de
Arbeidswet op de kosten
van onze broodvoorziening.
ESB, 21 (1061).

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Strip: Johan van Zanten
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

480

ESB

27 juli 2007