Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 11 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
Aan Martin van Tuijl, Universitair hoofddocent aan
de Universiteit van Tilburg.

Stevent Nederland af
op een inflatiecrisis?
Persoonlijk vind ik crisis een groot woord.
Het roept associaties op met bijvoorbeeld
de Cubacrisis. In de jaren zeventig zijn er
wel twee oliecrises geweest. Deze energie­
crises hadden stagflatie tot gevolg, een
vertraging van de groei van het reële
bruto binnenlands product (stagnatie)
gecombineerd met een hoog tempo van
prijsstijgingen (inflatie). De stijging van
de energieprijzen werd afgewenteld in de
lonen, zodat een loon-prijsspiraal ontstond.
In Nederland liep de werkloosheid op tot
circa tien procent van de beroepsbevolking.
Er is momenteel natuurlijk wel iets aan
de hand. De afgelopen jaren is de inflatie
volgens het CPB steeds lager dan twee
procent op jaarbasis geweest. Door de
stijging van de voedsel- en grondstofprijzen
zou de inflatie nu tot misschien wel vier
procent kunnen stijgen. Ik denk dat het
belangrijk is dat werkgevers en werknemers
een loon-prijsspiraal weten te voorkomen.
Tegelijkertijd hoop ik dat de ECB uitsluitend naar prijsstabiliteit zal blijven streven.
Laten ze daar in Frankfurt maar niet te veel
naar de Franse president Sarkozy luisteren.
Gegeven de uitstekende reputatie van onze
sociale partners en van de ECB heb ik er
overigens alle vertrouwen in dat de lage
inflatie zal terugkeren.

ESB-Top 10
Landen met minste inflatie in 2007
(in % op basis van consumentenprijzen).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tsjaad
Burkina Faso
Japan
Niger
Kiribati
Brunei
Israël
Malta
Noorwegen
Kameroen

–8,80
–0,20
0,00
0,10
0,20
0,40
0,50
0,70
0,80
0,90

Gegevens uit de CIA World Fact Book 2007

Uit de oude ESB-doos
Als mij men vraagt aan welke eisen een auto
moet voldoen, zou ik als mijn mening geven dat
een auto voor mij een bedrijfsvoertuig is, waar ik
mee op moet kunnen schieten, dat betrouwbaar,
weinig kostbaar in onderhoud en gemakkelijk
parkeerbaar dient te zijn. Deze verstandige overwegingen begrenzen de totale markt tot enkele
merken. Zij fixeren evenwel niet mijn keus en
laten ook de vraag onbeantwoord òf ik een auto
zal kopen. Dit zal pas gebeuren als de wens
er één te bezitten sterker is geworden dan de
rem van de financiële consequenties (…) Maar
een product wordt niet uitsluitend gekocht om
het doel, waarvoor het gemaakt wordt. Mijn
verlangen een auto te bezitten ligt niet in het
weten, dat hij sterk en zuinig is, maar wordt
g
­ emotiveerd door de
drang naar vrijheid,
welke een belangrijke
karaktertrek is.
J.B. Craandijk, Het
verschil tussen koopmotief
en verstandelijk argument,
ESB, 14 maart 1962,
p. 250

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

448

ESB

93(4539) 11 juli 2008