Ga direct naar de content

‘Bespreken van maatschappelijke vraagstukken kan helpen om studenten te motiveren’

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 21 2023

Het Centre for Economy Studies, onderdeel van de denktank Our New Economy, ontwikkelt lespakketten om het economieonderwijs meer te richten op maatschappelijke thema’s. De nieuwste lesbrief, ontwikkeld voor bachelor- en masterprogramma’s, is mede ontsproten aan een ESB-artikel van Wouter Leenders en Arjan Lejour (Leenders en Lejour, 2023). We spraken erover met Sam de Muijnck, ontwikkelaar van het lespakket.

Wat trok je aan in het artikel van Leenders en Lejour?

“In het artikel wordt er een goed overzicht gegeven van de situatie op het gebied van verborgen vermogens en belastingontwijking, inclusief de stappen die er nog genomen moeten worden. ‘Het vestigingsklimaat’ is een bekende term in het economische debat, maar hoe het er in de praktijk uitziet, is niet altijd duidelijk. Zeker voor economiestudenten die later in Nederland zullen werken, is het goed om zich bewust te zijn van de internationale positie van ons land als een vestigingsplek voor multinationals, bijvoorbeeld omdat dit effect heeft op allerlei Nederlandse statistieken. Dergelijke thema’s komen momenteel in Nederlandse economieopleidingen vrijwel niet aan bod.”

Sam de Muijnck is directeur van Our New Economy

Wat maakt een artikel geschikt om er een lesbrief van te kunnen maken?

“Belangrijk is dat een artikel moet schetsen waar het debat staat, en wat de diverse ­perspectieven zijn. Studenten zijn zich vaak nog niet bewust van de belangrijkste economische vraagstukken. ESB speelt hier een grote rol bij, want andere media focussen vooral op actuele ontwikkelingen, terwijl ons economische systeem ook bepaald wordt door keuzes uit het verleden die op dit moment niet in het nieuws zijn.”

Worden de lespakketten veel gebruikt?

“De lespakketten worden zo’n vierduizend keer bekeken en duizend keer gedownload. We horen vaak dat de lespakketten helpen om discussies te stimuleren tijdens de lessen. De lessen zijn minder theoretisch, wat studenten ook het gevoel geeft dat ze sneller een mening kunnen vormen, en iets kunnen bijdragen. Dat vinden leraren ook waardevol. Tegelijkertijd is er ook een praktische waarde: met de lespakketten nemen we de docenten het werk uit handen om zelf een les te gaan ontwikkelen.”

Zijn de lesbrieven ook examenstof?

“Binnen de universiteiten wel. Daarbij is er meer autonomie voor docenten wat betreft de te toetsen stof. Op middelbare scholen, waar we ook lesbrieven voor ontwikkelen, is de examenstof veel meer nationaal vastgelegd. Daar zijn de lespakketten dus meer een extraatje.”

Gaat een thema-les dan niet ten koste van het reguliere curriculum?

“Dat is precies de spagaat waarin veel docenten zitten. Zij willen graag maatschappelijke thema-lessen geven, maar hun lesprogramma zit bomvol. Toch voelen veel docenten dat ze hun leerlingen niet kunnen laten afstuderen zonder de klimaatverandering en andere grote maatschappelijke vraagstukken te behandelen. Een voordeel is dat de themalessen de examenprestaties ook kunnen bevorderen. Als scholieren beter begrijpen waarom bepaalde concepten belangrijk zijn, dan kan dat hun motivatie om te leren doen toenemen.”

Over welke maatschappelijke thema’s willen jullie nog lespakketten maken?

“We zijn bezig met een introductieles over de Nederlandse economie, waarin studenten leren wat voor soort economie Nederland is – wat zijn de grote sectoren en hoe werkt de arbeidsmarkt? Het is essentieel dat studenten dergelijke basiskennis hebben, omdat dit in hun werkende leven waardevol kan zijn.

Ook zijn we bezig met een lespakket over de macro-economie, en dan met name over hoe weinig we ervan weten. Het is niet altijd duidelijk waarom de inflatie omhoog schiet, of waarom het nationale inkomen al dan niet groeit. Voor studenten is het belangrijk om te beseffen dat je in de praktijk niet zo makkelijk dingen kan verklaren en voorspellen als in de theoretische modellen.”

Literatuur

Leenders, W. en A. Lejour (2023) Strijd tegen verborgen vermogens boekt voorzichtige vooruitgang. ESB, 108(4820), 164–167

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie