Ga direct naar de content

Belastingdruk verdelen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 7 2024

In een recente CPB-publicatie worden de effecten van mogelijke belastinghervormingen onderzocht. Vanheukelom et al. simuleren verschillende belastingmaatregelen, waarbij de totale belastingopbrengsten telkens gelijk blijven. Dit terugsluizen van de opbrengsten is bepalend voor de verdeling van de belastindruk na de maatregel. De onderzochte maatregelen hebben vaak het meeste effect op huishoudens met de laagste inkomens in vergelijking met hoge inkomens, omdat zij een kleinere grondslag hebben en vaak maar één bron van inkomen hebben. Middeninkomens worden daarentegen het hardst geraakt als de aftrekposten voor eigenwoningbezit worden afgeschaft. Een universeel btw-tarief van zeventien procent zou voor de gemiddelde belastingdruk voor alle inkomensgroepen nauwelijks negatieve effecten met zich mee brengen.

Vanheukelom, T., R. Schulenberg, C. van Essen en A. Lejour (2023) Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen. CPB Publicatie, december.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie