Ga direct naar de content

Beeld conjunctuur blijft positief

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 8 1998

Beeld conjunctuur blijft positief
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4160, pagina 551, 3 juli 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De ontwikkelingen in de Nederlandse conjunctuur blijven bijna zonder uitzondering gunstig. De industriële productie in april
herstelt krachtig na een aarzeling in de groei in maart. Het groeicijfer in de eerste vier maanden van dit jaar ligt zo’n 1%-punt boven
de gemiddelde stijging in 1997. Ook de volumegroei van de consumptieve bestedingen door gezinnen is hoog in april. Met name
floreert de meest conjunctuurgevoelige categorie: de bestedingen aan duurzame goederen.
Het vertrouwen van de consument in de ontwikkelingen van de economie blijft op een ongekend hoog niveau. Industriële ondernemers
tonen zich optimistisch over de verwachte investeringen in 1998. De inflatie, afgemeten aan de ontwikkeling van de
consumentenprijsindex, daalt in mei. In voorgaande maanden was een licht oplopende tendens waarneembaar.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal, maandcijfers

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur