Ga direct naar de content

Baten van onderzoek

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 27 2023

Tot dusver neemt het Centraal Planbureau de productiviteitseffecten van het investeren in onderwijs, en onderzoek & ontwikkeling (R&D) niet mee in doorrekeningen van partijmaatregelen en het coalitieakkoord. In een nieuwe literatuurstudie van Adema et al. komt naar voren dat er (onoverkomelijke) hindernissen zijn wat betreft een betrouwbare doorrekening van het effect van Nederlands R&D-beleid. Vooraf bezien zijn de mogelijkheden van een nieuwe technologie moeilijk te voorspellen, waardoor de exacte toekomstige baten onduidelijk zijn. Ook kunnen de macro-economische modellen niet omgaan met verschillende soorten technologieën, en met de nieuwe buitenlandse technologieën die er in Nederland geïntroduceerd worden.

Adema, Y., B. Overvest en P. Verstraten (2023) Kwantificeren economische baten van R&D-beleid. CPB Publicatie, september.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie