Ga direct naar de content

Banengroei blijft aanzienlijk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 20 1998

Banengroei blijft aanzienlijk
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4153, pagina 427, 22 mei 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In de tweede helft van 1997 is de banengroei op een hoog niveau gebleven. Eind december vorig jaar waren er 175.000 banen meer dan
een jaar eerder, waaronder 30.000 uitzendbanen. Dit komt neer op een groei van 3% . Het gaat hier om alle banen van werknemers
ongeacht de arbeidsduur. De hoge groei hangt onder meer samen met de gunstige conjunctuur en de toeneming van de
deeltijdarbeid.Vrijwel alle bedrijfstakken leverden een bijdrage aan de banengroei. Relatief sterk was de groei in de horeca en de
zakelijke dienstverlening, waar het aantal banen vorig jaar met ca 5% toenam. Veel lager was de groei in de industrie (1% ), het
openbaar bestuur (0,5% ) en het onderwijs (1% ).
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Banen van werknemers
Verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 3. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 4. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur