Auteur

Yoshua Witteveen

Economische groei in de eurozone lager dan verwacht

De Europese Commissie is in haar herfstraming – waarin de verwachtingen over economische en budgettaire ontwikkelingen in de eurozone worden gepubliceerd – pessimistischer over de economische groei dan een half jaar geleden. Oorzaken voor de lagere verwachtingen zijn volgens de Commissie geopolitieke spanningen, lagere groei van grote economieën zoals de Verenigde Staten en China, en aanhoudende onzekerheden rondom de Brexit.

Structureel begrotingssaldo vertroebelt door lage rente

Het structurele begrotingssaldo is de afgelopen jaren in veel eurolanden verbeterd. Hoewel dit op het eerste gezicht duidt op gezondere overheidsfinanciën, vertelt dit niet het hele verhaal.

Aanwijzingen voor procyclisch beleid eurolanden

Uit de lenteraming van de Europese Commissie blijkt dat de economie van de eurozone verder aantrekt. Tegelijkertijd spannen veel lidstaten zich dit jaar minder in om begrotingstekorten terug te dringen.