Auteur

Yolanda Grift

Het schoolvak Economie doet ertoe

De entreetoest Economie toetst economische basiskennis. Deelnemers die examen hebben afgelegd in het schoolvak Economie op het vwo scoren significant beter op veertien van de twintig vragen, en scoren op geen enkele vraag significant slechter.

Klaslokaalexperimenten in het voortgezet onderwijs: verspilde moeite?

Klaslokaalexperimenten zijn populair en het is bovendien verplicht voor economiedocenten in de bovenbouw van havo en vwo om ze uit te voeren. Er is echter weinig bekend over het effect van zulke experimenten.

Fiscale emancipatie


Individualisering van uitkeringsrechten


Fiscus en arbeidsmarktparticipatie door vrouwen


Economische demografie


Economen over demografie