Auteur

Wouter van der Torre

Iedere vijfde zzp’er schatte buffer voor de coronacrisis al in als onvoldoende

Tijdens de coronacrisis vielen voor diverse groepen zelfstandige ondernemers de bedrijfsinkomsten weg. Hoe lang denken zzp’ers dat hun huishoudens kunnen rondkomen als hun bedrijfsinkomen geheel zou wegvallen? En in hoeverre is er verschil tussen de inzetbaarheid van zzp’ers met een kleine en met een grote financiële buffer?

Werknemers en zelfstandigen in Nederland en Europa

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Hoe verhoudt de positie van ­werknemers en zelfstandigen in Nederland zich tot die in andere ­Europese landen?

Statistiek


Statistiek