Auteur

Wouter Hogervorst

Niet kiezen in de begroting, is kiezen voor meer zorg en minder onderwijs

De periode van verkiezingsprogramma’s, doorrekeningen, formeren en het regeerakkoord staat voor de deur. In deze tijd worden de effecten van de politieke beleidsplannen voor de komende jaren in kaart gebracht. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de effecten van de plannen zelf. Is dat terecht?

Kansenongelijkheid vraagt om aandacht bij beleid en wetenschap

In de Verenigde Staten lijkt de Amerikaanse droom te ­haperen. Onderzoek laat een dalende sociale mobiliteit zien. In Nederland is de situatie weliswaar beter, maar ook hier lijkt de inkomens­mobiliteit af te nemen. Wat kan deze ontwikkeling ­verklaren, en welke rol speelt beleid hierbij?

Psychologisch dipje leidt niet altijd tot conjunctuuromslag

De laatste maanden is de Nederlandse consument aanmerkelijk minder positief gestemd. Afgelopen zomer lag het consumentenvertrouwen nog op het hoogste niveau sinds 2007, maar in februari was het optimisme geheel verdampt. Is dat een zorgwekkende ontwikkeling?

Vergrijzing zet in gehele EU druk op overheidsfinanciën

Om een idee te krijgen van de langetermijneffecten van vergrijzing, hebben de Europese Commissie en de EU-lidstaten recent onderzoek gedaan naar de budgettaire gevolgen van een ouder wordende bevolking. Veel landen kennen een beroepsbevolking die minder snel groeit of zelfs gaat krimpen en daardoor druk zet op de economische groei.

Conjunctuurgevoeligheid Nederland valt mee

Er wordt soms gesteld dat de Nederlandse economie bijzonder volatiel is, onder andere vanwege het open karakter. Die stelling wordt echter zelden cijfermatig onderbouwd.

Statistiek: Groei bruto binnenlands product verschilt per sector

De afgelopen jaren trekt de Nederlandse economie sterk aan, en dit jaar verwacht het CPB een bbp-groei van meer dan drie procent. Maar het conjunctuurpatroon wijkt in de meeste sectoren af van het bbp als geheel.

Onderliggende inflatie in de eurozone is relatief stabiel

Volgens de ECB is een stijging van de kerninflatie een voorwaarde voor het afbouwen van het huidige ruime monetaire beleid. De kerninflatie is veel stabieler dan de totale inflatie en lijkt beperkt gevoelig voor de economische ontwikkeling in de eurozone