Auteur

Wolter Hassink

Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

De aanleg van grootschalige woonwijken op nieuwe ‘uitleg­locaties’ wordt vaak genoemd als oplossing voor het woning­tekort. Zulke woonwijken leggen echter een aanzienlijk beslag op infrastructurele voorzieningen, leiden tot interregionale mobiliteit en beïnvloeden de demografische ontwikkeling, zo leert de Vinex-wijk Leidsche Rijn.

Inzichten in de kenmerken van scheefwoners

Voor sociale huurwoningen bestaan nog steeds lange wachtlijsten. Daarom wordt bewoning door bewoners met een te hoog inkomen ontmoedigd. Voor het voeren van effectief anti-scheefwoonbeleid zijn inzichten in de kenmerken van scheefwoners nuttig.

Explosieve stijging in huurtoeslaggebruik uitgelicht

De stijging van het huurtoeslagbudget tussen 2006 en 2013 was met zestig procent veel groter dan geraamd. Deze forse stijging kan verklaard worden door enkele beleidsmaatregelen en de crisis.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Een integrale economische benadering van gepaste mantelzorg


Studiefinanciering en het arbeidsaanbod van studenten


Indicatiestelling en houdbaarheid van langdurige zorg


Consequenties van het pgb voor prijzen en hoeveelheden van zorg


Marktmacht in de hypotheekmarkt


Meer oudere werknemers door prikkels aan de vraagzijde?


Hartz en Donner: efficiënte onderhandelingen?


Lerarentekort en lerarenloon


Zuid-Korea en de rol van regio's


De rol van leeftijd bij de ontslagbeslissing


Is er concurrentie tussen ziekenfondsen?


Premiedifferentiatie in de WW