Auteur

Wolter Hassink

Inzichten in de kenmerken van scheefwoners

Voor sociale huurwoningen bestaan nog steeds lange wachtlijsten. Daarom wordt bewoning door bewoners met een te hoog inkomen ontmoedigd. Voor het voeren van effectief anti-scheefwoonbeleid zijn inzichten in de kenmerken van scheefwoners nuttig.

Explosieve stijging in huurtoeslaggebruik uitgelicht

De stijging van het huurtoeslagbudget tussen 2006 en 2013 was met zestig procent veel groter dan geraamd. Deze forse stijging kan verklaard worden door enkele beleidsmaatregelen en de crisis.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Een integrale economische benadering van gepaste mantelzorg


Studiefinanciering en het arbeidsaanbod van studenten


Indicatiestelling en houdbaarheid van langdurige zorg


Consequenties van het pgb voor prijzen en hoeveelheden van zorg


Marktmacht in de hypotheekmarkt


Meer oudere werknemers door prikkels aan de vraagzijde?


Hartz en Donner: efficiƫnte onderhandelingen?


Lerarentekort en lerarenloon


Zuid-Korea en de rol van regio's


De rol van leeftijd bij de ontslagbeslissing


Is er concurrentie tussen ziekenfondsen?


Premiedifferentiatie in de WW