Auteur

Willem Jan Willemse

Veranderingen in pensioenopbouw

Opbouwpercentage pensioenen met middelloonregeling verlaagd.