Auteur

Willem Gielen

Werkdruk bij Amerikaanse bedrijven relatief hoog

De gerapporteerde werkdruk bij Amerikaanse multinationals blijkt relatief hoog. Ook worden er meer uren over­gewerkt. Daarentegen verdienden werknemers er meer dan bij andere bedrijven.

Jonge laagopgeleide vrouw is minst vaak vakbondslid

De dalende trend in het ledenaantal van vakbonden is ingezet rond de eeuwwisseling. Onder vrouwen neemt het lidmaatschapsniveau toe met het onderwijsniveau, terwijl dat patroon bij mannen minder duidelijk is.

Vier procent werknemers gaat terug in functieniveau

Wat betreft het teruggaan in functieniveau bestaat er vrijwel geen ­verschil tussen mannen en vrouwen. Wel maken vrouwen minder ­promotie bij het eigen bedrijf.