Auteur

Wendy Smits

Globalisering gaat gepaard met meer uitzend- en oproepkrachten

Globalisering wordt vaak genoemd als een van de oorzaken van de steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. In hoeverre komen flexibele arbeidscontracten door de globalisering vaker voor?

Niet de flexibele schil maar de vaste kern is het meest conjunctuurgevoelig


Steeds meer ontmoedigde terugtrekking van arbeidsmarkt sinds crisis


Toenemende polarisatie op de Nederlandse arbeidsmarkt


De groep flexwerkers en zelfstandigen in Nederland groeit